Hepatitis B virus s-Ab [Anti-HBs];P, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

16065 og 54038

 

Kortnavn

Hepatitis B virus s-Ab [Anti-HBs];P

Synonym

anti-HBs, HBs Ab, HBs-Ab

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

NPU54038 P—Hepatitis B virus s-antistof; arb.stofk.(IS 07/164; proc.) = ? IU/L

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Undersøgelse for beskyttende antistoffer efter hepatitis B infektion eller vaccination.

 

Udføres

Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

 

Ændring af bestilling kan forekomme ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved i forhold til den kliniske situation.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge sammen med øvrige bestilte smittemarkører.

 

Prøvemateriale:

6 mL EDTA-stabiliseret fuldblod

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar i 24 timer ved 15-300C.

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

 

Ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved: Prøven centrifugeres og opbevares på køl.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Der analyseres ikke meget hæmolyserede prøver.

 

Målemetode:

CMIA (Chemiluminiscent Microparticle ImmunoAssay)

 

Tolkning

Svaret er en koncentration i intervallet: 0,00 - 1000,00 IU/L.

 

Anti-HBs koncentrationer >= 10 IU/L anses som beskyttende niveau


Referenceinterval

Negativ: < 1,0 IU/L

Værdier > 1,0 IU/L og < 10 IU/L anses ikke som beskyttende.

Værdier >= 10 IU/L anses som beskyttende.

 

Detektionsgrænse

Detektionsgrænse: 1,0 IU/L

LoQ (Limit of Quantification): 2,50 IU/L. Værdier under 2,50 IU/L er behæftet med usikkerhed.

 

Måleusikkerhed

Maksimal udvidet kombineret usikkerhed (interseriel og præanalytisk usikkerhed):

Niveau: 15 IU/L, CV% = 13,5

Niveau: 21,2 IU/L, CV% = 13,3

Niveau: 80 IU/L, CV% = 12,2

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra Abbott Architect kit anti-HBs.

Wainwright RB. Viral Hepatitis and Liver Disease. Baltimore: Williams&Wilkins, 1991.

Jilg W, Schmidt M, Deinhardt F. Immune response to hepatitis B revaccination. J Med Virol 1988;24:377-384.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.


Ændringslog

Revideret d. 14.08.2018

Referenceinterval: Ændret indhold.

Detektionsgrænse: Tilføjet detektiongrænse og defineret LoQ.

 


 
16.08.2018