RHD-gen;DNA - Antenatal genotypning, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

BB29

 

Kortnavn

RHD-gen;DNA(P)

 

Synonym

Føtal RhD-typebestemmelse

 

Analyseforkortelse

RHD-gen;DNA

 

IUPAC

NPU27386  DNA(P)—RHD-gen; arb.indh.(0 1) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Forud for RhD profylakse hos gravid, som er RhD negativ.

 

Blodprøven udtages KUN på RhD negative gravide ved lægeundersøgelsen i uge 24-25.

Prøven skal tages i forbindelse med erytrocytantistofscreentest, hvor der udføres fornyet AB0- og RhD-blodtypebestemmelse og antenatal RHD-genotypning.

 

Hvis der er indikation for at tage prøven før uge 24, skal det konfereres med Transfusionscentret, Næstved.

 

Der bestilles RhD-neg gravid opfølgning.

 

Udføres

Udføres en gang ugentlig i Transfusionscentret, Næstved.

 

Svartid

Svares indenfor 14 dage 

 

Prøvemateriale:

6 mL EDTA-stabiliseret fuldblod (mindste mængde 4 mL)

 

Prøvetagningsrør mærkes med navn og CPR-nummer

 

Prøvebehandling

 Centrifugeringskrav:  Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.
 Opbevaring før afsendelse:  Prøven opbevares ved stuetemperatur.
 Transport af prøvemateriale:  Prøven skal sendes ved stuetemperatur med almindelig post.

 Holdbarhed:

 Prøven skal sendes samme dag, da prøven ikke må være ældre end 5 døgn ved analyse.

 Accept af prøvemateriale:  Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Blodprøve mærket "RhD gen DNA" centrifugeres ved modtagelsen i 10 min. ved 1950g. Der skal separeres plasma fra prøven indenfor 5 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Interferens

Ikke relevant

 

Målemetode

Real-time PCR (RHD exon 5 og exon 10)

 

Tolkning

Resultatet angiver fostrets sandsynlige RhD-type på baggrund af genomisk RhD-typebestemmelse.

 

Positiv

Denne RhD negative kvinde bærer et RhD positivt foster.
Der bør gives anti-D profylakse med mindre at mater har et immunt anti-D.

 

Negativ

Denne RhD negative kvinde bærer et RhD negativt foster.

Der bør IKKE gives anti-D profylakse.

 

Inkonklusiv

Denne RhD negative kvinde bærer et foster, hvis RhD-type er inkonklusiv.

Der bør gives anti-D profylakse med mindre at mater har et immunt anti-D.

Inkonklusive resultater bør bekræftes i forbindelse med fødsel ved RhD-typebestemmelse på navlesnorsblodprøve.

Kvinder med RhD varianter (fx partiel RhD) vil kunne være serologisk typebestemt som RhD negative. I sådanne tilfælde kan den føtale RhD bestemmelse af et RhD negativt foster blive falsk positiv.

 

Hvis der er påvist immunt anti-D vil det fremgå af blodtypesvaret: NPU26678 Ercs(B)-Erythrocyt-antigen;taxon(ABO;Rh D; konfirm; proc.) = ? (ABO-og RhD blodtype).

 

Referenceinterval

Ikke relevant

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Ikke beregnet

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Reliable test for prenatal prediction of fetal RhD type using maternal plasma from RhD negative women. Clausen FB, Krog GR, Rieneck K, Nielsen LK, Lundquist R, Finning K, Dickmeiss E, Hedegaard M, Dziegiel MH. Prenat Diagn. 2005 Nov;25(11):1040-4.

 

Report of the first nationally implemented clinical routine screening for fetal RHD in D- pregnant women to ascertain the requirement for antenatal RhD prophylaxis. Clausen FB, Christiansen M, Steffensen R, Jørgensen S, Nielsen C, Jakobsen MA, Madsen RD, Jensen K, Krog GR, Rieneck K, Sprogøe U, Homburg KM, Grunnet N, Dziegiel MH. Transfusion. 2012 Apr;52(4):752-8.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under regitreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 20.10.2019

 

 

 

 


 
30.10.2019