Hepatitis B virus(DNA) (0 1) [HBV];P, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

Ikke relevant, kan ikke bestilles særskilt

 

Kortnavn

Hepatitis B virus(DNA) (0 1) [HBV];P

 

Synonym

HBV DNA, HBV-DNA

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

NPU12183  P-Hepatitis B virus(DNA);arb.k(0 1)=?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

  • Kan indgå i udredning af akut hepatitis
  • Undersøges i forbindelse med obligatorisk NAT-screening af allogene donorer til vævscentre og knoglebanker, samt allogene donorer af kønsceller

 

Udføres

Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

 

Ændring af bestilling kan forekomme ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved i forhold til den kliniske situation.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge sammen med øvrige bestilte smittemarkører.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA-stabiliseret blod

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Ikke relevant

 

Målemetode

Transcription-Medieret Amplifikation TMA og detektion af amplifikationsprodukter (amplicons) vha Hybridization Protection Assay (HPA)

 

Tolkning

Negativ: NEG

Positiv: POS

 

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation

 

Referenceinterval

Negativ (NEG)

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Analytisk sensitivitet: 2,76 IU/mL

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra Procleix Ultrio Elite HIV, HCV og HBV diskriminationsanalyser.

 

Diagnostic Molecular Microbiology 1993;322-326.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 24.08.2020

 

Kvantitetsnummer: er ikke angivet, da analysen ikke kan bestilles særskilt.

 


 
24.08.2020