Human imm.defektvirus 1+2(RNA);(0 1), KIA

 

 

Kvantitetsnummer

Ikke relevant, kan ikke bestilles særskilt

 

Kortnavn

Human imm.defektvirus 1+2(RNA);(0 1)

 

Synonym

HIV RNA, HIV-RNA

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

NPU29356 P—Human immundefektvirus 1+2(RNA); arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

  • Undersøges i forbindelse med obligatorisk NAT-screening af donorer til vævscentre og knoglebanker.
  • Kan udføres i forbindelse med udredning ved mistanke om HIV smitte

 

Udføres

Analysen udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved

 

Ændring af bestilling kan forekomme ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved i forhold til den kliniske situation.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge sammen med øvrige bestilte smittemarkører.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Ikke relevant

 

Målemetode

Transcription-Medieret Amplifikation TMA og detektion af amplifikationsprodukter (amplicons) vha Hybridization Protection Assay (HPA).

 

Tolkning

Negativ: NEG

Positiv: POS

 

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation

 

Referenceinterval

Negativ (NEG)

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Analytisk sensitivitet: 36 IU/mL

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra Procleix Ultrio Elite HIV, HCV og HBV diskriminationsanalyser.

 

Margeritis AR, Brown SM, Clive R et al. Comparison of two automated nucleic acid testing systems for simultaneous detection of human immunodeficiency virus and hepatitis C virus RNA and hepatitis B virus DNA. Transfusion 2007;47:1783-93

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 24.08.2020

 

Kvantitetsnummer: er ikke angivet, da analysen ikke kan bestilles særskilt.

 

 

 


 
24.08.2020