Hepatitis B virus - KONTROL AF KENDT, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00202

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

NPU02349 P-Hepatitis B virus s-antigen;arb.k.(0 1)=?

NPU18324  P-Hepatitis B s-antistof;arb.k.(0 1)=?

NPU02348  P-Hepatitis B virus e-antigen; arb.k.(0 1)=?

NPU02347 P-Hepatitis B virus e-antistof;arb.k.(0 1)=?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Ved akut HBV kontrolleres serologien efter 3 måneder og efter 6 måneder. Det er relevant at undersøge for tilstedeværende HBs(Ag), HBe(Ag), HBe-Ab og HBs-Ab.

 

Kroniske bærere bør følges ved specialafdeling med kontrol af passende interval.

 

Udføres

Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

 

Ændring af bestilling kan forekomme ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved i forhold til den kliniske situation.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod.

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Målemetode

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Tolkning

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation

 

Referenceinterval

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Måleusikkerhed

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Referencer

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Bemærkning

Ingen

 

Ændringslog

Revideret d. 17.09.2019

 

Prøvebehandling: specificeret.


 
18.09.2019