VIRUS-US - VÆVSDONOR ALLOGEN, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00207

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

NPU19649  P-Human Immundefektvirus 1+2 (antistof + Ag) arb.k.(0 1)=?

NPU12033  P-Hepatitis C virus-antistof;arb.k.(0 1)=? 

NPU02349  P-Hepatitis B virus s-antigen;arb.k.(0 1)=?

NPU02346  P-Hepatitis B virus c-antistof;arb.k.(0 1)=?

NPU03611  P—Treponema pallidum-antistof; arb.k.(proc.) = ?
DNK35262 P—Hepatitisvirus+Human immundefektvirus 1+2; arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

På allogene donorer af celler/væv udføres følgende analyser:

HIV 1,2-Ab og p24 (Ag); HCV-Ab, HBs(Ag), HBc-Ab (total), syfilis og NAT(HIV,HBV,HCV).

 

Udføres

Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge

 

Prøvemateriale

2 stk. 6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (lilla låg) samt 1 stk 5 ml EDTA stabiliseret fuldblod (gelglas med hvidt låg).

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Prøverne skal ikke forbehandles inden de sendes.

 

Interferens

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Målemetode

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Tolkning

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation.

 

Referenceinterval

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Måleusikkerhed

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Referencer

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Bemærkning

Ingen

 

Ændringslog

Revideret d. 17.09.2019

 

Prøvebehandling: specificeret.

 


 
18.09.2019