Mannosebindende lektin;P, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

19843

 

Kortnavn

Mannosebindende lektin;P

 

Synonym

MBL, mannosebindende lektin

 

Analyseforkortelse

MBL

 

IUPAC

NPU19843 P-Mannosebindende lektin; massek.=? µg/L

DNK35910 liste.

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619

 

Indikation

Mistanke om immundefekt. Er primært indiceret hos små børn med recidiverende bakterielle infektioner.

Kan også give nyttig information om forløb og risiko ved forskellige sygdomme, heriblandt Systemisk Lupus Erythematosus og reumatoid artrit.

Ved koncentrationer under 100 µg/L rekvirerer Klinisk Immunologisk Afdeling automatisk mannosebinde lektin genotype. For tolkning af svar på genotypen henvises til: Mannosebindende lektin - genotype


 

Udføres

MBL koncentrationsbestemmelse og MBL genotype udføres i TC, Næstved Sygehus.

 

Svartid

Der kan forventes svar på analysen indenfor 3 uger efter at prøven er modtaget på Klinisk Immunologisk Afdeling.

 

Prøvemateriale

  • 1 stk. 1 ml hæmolysefrit, afpipetteret serum eller et centrifugeret gel-tørglas med koagelblod (minimum mængde 3 ml). Se prøvebehandling nedenfor.

 

  • 1 stk EDTA glas med fuldblod (minimum mængde 3 ml). Vær venligst opmærksom på, at EDTA glas med fuldblod ikke skal centrifugeres (se Mannosebindende lektin - genotype). 

 

Prøvebehandling

 Centrifugeringskrav:  Gel-tørglas eller tørglas med koagelblod skal centrifugeres inden for 4 timer.
 Opbevaring før afsendelse:  Ved prøvetagning i tørglas uden gel skal serum afpipetteres.
 Transport af prøvemateriale:  Serum eller centrifugeret gel-tørglas kan derefter sendes med almindelig post ved stuetemperatur.
 Holdbarhed:  Prøven skal være i TC, Næstved Sygehus senest 3 døgn fra prøvetagningstidspunktet.
 Accept af prøvemateriale:  Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Der analyseres ikke hæmolyserede og lipæmiske prøver.

 

Målemetode

ELISA

 

Tolkning

Høj koncentration (>1000 µg/L):

Lille sandsynlighed for MBL insufficiens

 

Middel koncentration (100-1000 µg/L):

Lille sandsynlighed for MBL insufficiens

 

Meget lav koncentration (<100µg/L):

Stor sandsynlighed for MBL insufficiens. MBL genotype analyseres og der tolkes ud fra genotypesvar (Mannosebindende lektin - genotype).

 

MBL genotypning udføres i Transfusionscentret, Næstved Sygehus.

 

Referenceinterval

Ikke relevant

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Værdier under 50 µg/L er behæftet med usikkerhed. Ved værdier under 100 µg/L udføres rutinemæssigt MBL genotype for at afklare, om patienten har MBL insufficiens.

 

Måleusikkerhed

Maksimal udvidet intermediær usikkerhed (interseriel usikkerhed):

Niveau: 76,7 µg/L, CV% = 17,8%.

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra BioPorto MBL Oligomer ELISA Kit.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d.24.04.2019

 

 


 
24.04.2019