Stikskade, indekspatient, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00203

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

NPU19649  P-Human Immundefektvirus 1+2 (antistof + Ag) arb.k.(0 1)=?

NPU12033  P-Hepatitis C virus-antistof;arb.k.(0 1)=? 

NPU02349  P-Hepatitis B virus s-antigen;arb.k.(0 1)=?

NPU02346  P-Hepatitis B virus c-antistof;arb.k.(0 1)=?

NPU18324  P-Hepatitis B s-antistof;arb.k.(0 1)=?

NPU26888  P-Hepatitisvirus+Humanimmundefektvirus 1;arb.k.(liste.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Smitte med HIV, hepatitis B og C kan ske ved stikuheld og anden udsættelse for blod og andre vævsvæsker, der indeholder virus. For at afklare smittestatus for den patient, hvorfra blodet/vævsvæsken stammer, skal der udtages blodprøve til undersøgelse for HIV, hepatitis B og C. Må kun udføres såfremt indekspatienten giver sit samtykke hertil.

 

Følgende analyser udføres :

HIV-1,2-Ab og p24 (Ag); HCV-Ab, HBs(Ag), HBc-Ab (total), HBs-Ab og NAT(HIV,HBV,HCV).

 

Se også instruks Erhvervsmæssig eksposition HIV, HBV og HCV (stikskade).

 

Udføres

Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge

 

Prøvemateriale

2 x 6 mL EDTA stabiliseret fuldblod.

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

 

Interferens

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Målemetode

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Tolkning

Såfremt en eller flere analyser findes positive vil svaret blive kommenteret.

 

Referenceinterval

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Ringegrænse

Såfremt patienten findes smittet med en eller flere af de undersøgte sygdomme, vil rekvirenten blive informeret hurtigst muligt via telefon. Dette skal tilsikre, at både patienten og det personalemedlem, der har været involveret i stikskaden, hurtigst muligt sættes i korrekt behandling.

 

Detektionsgrænse

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Måleusikkerhed

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Referencer

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Bemærkning

Bestil:

Stikskade, indekspatient

 

Ændringslog

Revideret d. 17.09.2019

 

Prøvebehandling: specificeret


 
18.09.2019