Stikskade, skadesramt, dag 0, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00204

B06 (ProSang)

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

NPU19649  P-Human Immundefektvirus 1+2 (antistof + Ag) arb.k.(0 1)=?

NPU12033  P-Hepatitis C virus-antistof;arb.k.(0 1)=? 

NPU02349  P-Hepatitis B virus s-antigen;arb.k.(0 1)=?

NPU02346  P-Hepatitis B virus c-antistof;arb.k.(0 1)=?

NPU18324  P-Hepatitis B s-antistof;arb.k.(0 1)=?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Smitte med HIV, hepatitis B og C kan ske ved stikuheld og anden udsættelse for blod og andre vævsvæsker, der indeholder virus. Risikoen for smitte er heldigvis meget lav. Hvis personale har været udsat for (mulig) smitte skal der udtages en prøve umiddelbart efter skaden ("nulprøve"). Denne blodprøve skal klarlægge om skadelidte allerede på uheldstidspunktet var smittet med HIV, HBV eller HCV, og om skadelidte er immun overfor HBV (har beskyttende antistof som følge af tidligere vaccination).

Prøven skal udtages FØR skadelidte vaccineres for hepatitis B.

 

Se også instruks Erhvervsmæssig eksposition HIV, HBV og HCV (stikskade)

 

Følgende analyser udføres :

HIV-1,2-Ab og p24 (Ag); HCV-Ab, HBs(Ag), HBc-Ab (total), HBs-Ab

 

Udføres

Udføres flere gange ugentlig i Transfusionscentret, Næstved.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge.

 

Prøvemateriale

7 mL EDTA stabiliseret

fuldblod.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar i 24 timer ved 15-30°C.

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

 

Interferens

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Målemetode

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Tolkning

Såfremt en eller flere analyser findes positive vil svaret blive kommenteret.

 

Referenceinterval

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Ringegrænse

Såfremt skadelidte uventet findes positiv for en eller flere smittemarkører vil telefonisk svar blive givet til rekvirerende afdeling med henblik på indkaldelse, information og gentaget blodprøvetagning.

 

Detektionsgrænse

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Måleusikkerhed

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Referencer

Erhvervsmæssig eksposition HIV, HBV og HCV (stikskade).

 

Bemærkning

Ingen

 

Ændringslog

Revideret d. 14.08.2017

 

Analysenavn er ændret i dokument titel.

Kvantitetsnummer er revideret.

Prøvebehandling: intern info er slettet, da dette fremgår af Dok ID 315757.


 
05.10.2017