Stikskade, skadesramt, 2 mdr., KIA

 

Kvantitetsnummer

KIA00212

B07 (ProSang)

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

NPU19649  P-Human Immundefektvirus 1+2 (antistof + Ag) arb.k.(0 1)=?

NPU12033  P-Hepatitis C virus-antistof;arb.k.(0 1)=? 

NPU02349  P-Hepatitis B virus s-antigen;arb.k.(0 1)=?

NPU02346  P-Hepatitis B virus c-antistof;arb.k.(0 1)=?

NPU18324  P-Hepatitis B s-antistof;arb.k.(0 1)=?

DNK35262 P—Hepatitisvirus+Human immundefektvirus 1+2; arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619

 

Indikation

Hvis personale har været udsat for (mulig) smitte skal der udtages en prøve 2 måneder efter uheldet. Denne blodprøve skal klarlægge om den skadelidte er blevet smittet med HIV, HBV eller HCV, og om den skadelidte har tilstrækkelig immunitet for HBV (har beskyttende antistof som følge af vaccination).

 

Følgende analyser udføres :

HIV-1,2-Ab og p24 (Ag); HCV-Ab, HBs(Ag), HBc-Ab (total), HBs-Ab, NAT-test for hiv, hepatitis B og hepatitis C.

 

Se også instruks Erhvervsmæssig eksposition HIV, HBV og HCV (stikskade)

 

Udføres

Udføres flere gange ugentlig i Transfusionscentret, Næstved.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge.

 

Prøvemateriale

2 x 7 mL EDTA stabiliseret fuldblod.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar i 24 timer ved 15-30°C.

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

 

Interferens

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Målemetode

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Tolkning

Såfremt en eller flere analyser findes positive vil svaret blive kommenteret.

 

Referenceinterval

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Ringegrænse

Såfremt skadelidte uventet findes positiv for en eller flere smittemarkører vil telefonisk svar blive givet til rekvirerende afdeling med henblik på indkaldelse, information og gentaget blodprøvetagning.

 

Detektionsgrænse

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Måleusikkerhed

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Referencer

Erhvervsmæssig eksposition HIV, HBV og HCV (stikskade).

 

Bemærkning

Ingen

 

Ændringslog

Revideret d. 14.08.2017

 

Analysenavn er ændret i dokument titel.

Kvantitetsnummer er revideret.

 

Prøvebehandling: intern info er slettet, da dette fremgår af Dok ID 315757.

 

Under IUPAC: NPU kode er ændret for:

DNK35262 P—Hepatitisvirus+Human immundefektvirus 1+2; arb.k.(proc.) = ?


 
05.10.2017