Vir prøve til imm. gravid, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA 00103

 

Kortnavn

Eksisterer ikke

 

Synonym

Ingen kendte

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Eksisterer ikke

 

Pris

Afhænger af hvilke fænotyper, der skal udføres

 

Indikation

Vir til alloimmuniseret gravid

 

Udføres

Udføres kun i KIA Køge

 

Svartid

Analysen udføres dagligt på hverdage. Svar afgives elektronisk samt til Obstetrisk afd./overlæge.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 2 x 4,5 mL).

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Der skal ved rekvirering opgives maters navn og CPR-nummer.

 

Prøvebehandling

Blodprøverne kan sendes med almindelig post og skal ikke forbehandles inden.

 

Blodprøver skal analyseres senest 5 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Interferens

Prøver, der indeholder partikelmateriale  og svært hæmolyserede prøver, kan ikke anvendes

 

Målemetode

Direkte agglutinationsteknik og/eller LISS/IAT teknik.

 

Tolkning

På blodtypesvaret angives AB0-og RhD blodtypebestemmelse, samt fænotype. Beregning af sandsynligheden for det ventede barns fænotype (Risiko for HDFN) anføres efterfølgende på maters blodtypesvar. 

 

Referenceinterval

Ikke defineret

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Ikke defineret

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Judd JW. Methods in Immunohematology. 2nd. ed. Durham, North Carolina: Montgomery Scientific Publ. 1994:221-26.

 

Bemærkninger

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret 12.01.2021

Næstved ændret til KIA Køge 
25.01.2021