VIRUS-US - STAMCELLEDONOR, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00208

 

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:
NPU18324  P-Hepatitis B virus s-antistof;arb.k.(0 1)=?
NPU02346  P-Hepatitis B virus c-antistof;arb.k.(0 1)=?
NPU02349 P-Hepatitis B virus s-antigen;arb.k.(0 1)=?
NPU12033  P-Hepatitis C virus-antistof;arb.k.(0 1)=? 
NPU03609 P-Treponema pallidum flagellum-antistof; arb.k.(0 1) = ?
NPU19649  P-Human Immundefektvirus 1+2 (antistof + Ag) arb.k.(0 1)=?

DNK35262 P—Hepatitisvirus+Human immundefektvirus 1+2; arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Analysen udføres kun på patienter forud for stamcellehøst.

 

Der udføres : HIV-1,2-Ab og p24 (Ag), HCV-Ab, HBs(Ag), HBs-ab, HBc-Ab (total), syfilis og NAT(HIV,HBV,HCV).

 

Udføres

Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge.

 

Prøvemateriale

2 stk. 6 mL EDTA stabiliseret fuldblod.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning ifølge aftale med Hæmatologisk Afdeling.

 

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

 

Interferens

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Målemetode

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Tolkning

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation.

Positive smittemarkører kontraindicerer ikke i sig selv gennemførsel af stamcellehøst.

 

Referenceinterval

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Måleusikkerhed

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Referencer

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Bemærkning

Aktuelle analyser indgår i særlig profil, som kun kan rekvireres ved Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus.

 

Ændringslog

Revideret d. 17.09.2019

 

Prøvebehandling: specificeret


 
18.09.2019