Erythrocyt-(A;B)-Ab gruppe;P (Titer Anti-A/-B), KIA

 

 

 
Kvantitetsnummer

57468

 

Kortnavn

Erythrocyt-(A;B)-Ab gruppe;P

 

Pris Se venligst Prisoversigt, DOK ID 456619

 

Synonym

Isohæmagglutinin, allohæmagglutinin, Anti-A-titer, Anti-B-titer

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

NPU57468 P—Erythrocyt (A;B)-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)

 

Indikation

Analysen udføres ved mistanke om immundefekt.

 

Udføres

Udføres på Klinisk Immunologisk afdeling i Køge.

 

Svartid : Svar foreligger indenfor en uge

 

Prøvemateriale:

7 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 4,5mL).

På børn under 6 mdr. kan anvendes 20 dr. kapillærblod i EDTA glas.

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Prøvebehandling

Blodprøverne kan sendes med almindelig post og skal ikke forbehandles inden.

Blodprøver skal analyseres senest 5 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Interferens

Lipæmiske og stærkt hæmolyserede prøver kan ikke analyseres.

 

Målemetode

Analysen udføres ved direkte agglutinationsteknik

 

Tolkning

Det vil fremgå af svaret, om der er mistanke om immundefekt hos patienten. 

 

Referenceinterval

Ikke defineret

 

Ringegrænser: Ingen

 

Detektionsgrænse

Ikke defineret

 

Måleusikkerhed

1 titertrin

 

Referencer

AABB. Technical Manual, 12th ed. Maryland, USA. 1996

 

Bemærkning

Revideret 12.01.2021

Næstved ændret til KIA Køge 


 
25.01.2021