Udskriv
 

Trombocytpool, bestrålet , KIA

 

 

Navn

Pool af trombocytter

 

Etikette-tekst

Tappenummer, produktkode, tappedato, uddateringsdato blodtype, vægt, lagertemperatur

Opløsning: Trombocytopbevaringsvæske PASIII

Bestrålingsetiket mærket: IRRADIATED

ISBT 128 kode

E3899000

 

Specifikation 

Volumen: ca. 350 mL

Tromb: > 200 x 109/L

Leuk: < 1,0 x 106/L

 

Fremstillet af buffycoat fra 4 donorer resuspenderet i trombocytopbevaringsvæske men indholder rest af plasma.

Bestråling ved 25-50 Gray

Formål med bestråling er, at inaktivere leukocytterne ved at ødelægge DNA og dermed leukocytternes evne til deling

 


Vejledende indikationer

  • Der anvendes bestrålede trombocytpools, hvor der kan være risiko for at donors leukocytter kan forårsage GvHD hos immunsupprimerede patienter. Indikation for bestrålede trombocyt transfusioner følger for øvrigt grænserne for transfusion af almindelige trombocytpools (se også LMV for ikke bestrålet trombocytpools).
  • Børn < 3 måneder.

 

Særlige bemærkninger

Trombocytpool er produceret ud fra 4 donorer i modsætning til Aferese trombocytter som er et produkt udvundet fra en donor. I nogle tilfælde vil blodbanken udlevere Aferese trombocytter i stedet for Pool af trombocytter. Dette vil bero på lagerstatus.

 

Trombocytter opbevares i bevægelse for at undgå sammenklumpning.

 

Lagerføres

Ja

Bestilling via OPUS og Interinfo mellem kl. 08.00 og 22.00 i hverdage og 08.00-14.00 i weekenden

I vagtperioden og for akutbestilling ved telefonisk henvendelse til Blodbanken.

 

Leveringstid

Kan udleveres fra blodbanken 30 minutter efter godkendt AB0 bestemmelse og rekvirereing.

Kan afhentes i udleverings-trombocytopbevaringsskab 45 minutter efter rekvirering mellem kl. 08.00 og 15.30. Uden for tidsperioden efter efter aftale med blodbanken.

 

Lagertemperatur

20° - 24° C

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

7 dage

 

Pris

Se venligst prisoversigt Dok ID 456619

 

Telefonnummer

Kan hentes i Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder Dok ID 273442

 

Ændringslog
Første udgivelse


 
23.11.2015