Udskriv
 

Kryopræcipitat, pool, tøet, KIA

 

 

Navn

Pool af Kryopræcipitat

Etikette-tekst

Tappenummer, produktkode, tappedato, uddateringsdato blodtype, fænotyper, vægt, lagertemperatur

ISBT 128 kode

E3591000


Specifikation

Volumen: 120 -160 mL

FVIII: ≥ 280 IU/komponent

Fibrinogen: ≥ 560 mg/komponent

vWF: > 400 IU/komponent


Vejledende indikationer

  • Til behandling hvor store mængde af koagulationsfaktorerne FVIII, vWF og Fibrinogen er ønskelig.
  • Kryopræcipitat kan med fordel anvendes til behandling af børn og andre patienter med risiko for overload, da volumen er væsentlig mindre end plasmakomponenter.

 

Leveringstid

15 min. (vagtperiode kl. 20.00 til 08.00 - 45min.)


Særlige bemærkninger

Rekvireres via blodbankens vagtlæge, hvor indikationen vil blive behandlet.


Lagertemperatur

2-6º C (tøs ved rekvirering)

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

24 timer

 

Lagerføres

Ja i begrænset mængde (frosset)

 

Pris

Se venligst prisoversigt Dok ID 456619

 

Telefonnummer

Kan hentes i Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder Dok ID 273442

 

Ændringslog
Første udgivelse


 
23.11.2015