Multiplate standard 1 - Trombocytaggregometri, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00402

B21

 

Kortnavn

Følgende kortnavne indgår i analysen:

Aggregation, trombin recept;TRC(B) (Aut.: DSKB) - svares som Multiplate-TRAP(Max) 
Aggregation, arachidonat;TRC(B) (Aut.: DSKB) - svares som Multiplate-ASPI
Aggregation, ;TRC(B) (Aut.: DSKB) - svares som Multiplate-

 

Synonym

Trombocytaggregometri-analyse

Trombocytfunktions-analyse


Analyseforkortelse

Multiplate-std.1

 

IUPAC

NPU27758 Trcs(B) — Aggregation, induceret; arb.akt.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU27759 Trcs(B) — Aggregation, arachidonat-induceret; arb.akt.(proc) = ? (p.d.e.)
NPU27756 Trcs(B) — Aggregation, trombin receptor activator peptide 6-induceret; arb.akt.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Anvendes til udredning af trombocytdefekter og monitorering af effekten af trombocythæmmende lægemidler, som clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA), herunder bla. til vurdering af blødningsrisikoen forud for operation, hvor medicinen ikke er pauseret eller ved tromboemboliske events trods behandling. 

 

Udføres

Vagtanalyse som udføres hele døgnet på Klinisk Immunologiske afdelinger på følgende sygehuse: Slagelse, Roskilde og Nykøbing Falster. Prøver som tages i Næstved vil blive analyseret på Slagelse Sygehus. Prøver som tages i Holbæk eller Køge vil blive analyseret i Roskilde.

 

Svartid

Indlagte patienter: Analysen svares telefonisk og via e-mail til patientansvarlige læge indenfor 60 minutter efter at prøven er modtaget i blodbanken. Svar afgives desuden i InterInfo som dokumentation og vil være tilgængeligt indenfor 24 timer efter, at analysen er foretaget.

Ambulante patienter: Svar afgives i InterInfo og vil være tilgængeligt indenfor 24 timer efter, at analysen er udført. Desuden sendes svaret via e-mail til patientansvarlig læge.

Ved brug for rådgivning kontakt vagthavende læge på tlf. 5171 4066.

 

Prøvemateriale

1 x 4 ml Lithium-Heparin fuldblod (grøn prop). 


Prøvebehandling

Prøveglas mærkes med patientens navn, cpr-nummer og glasnummer.

 

Vigtigt: Telefonnummer og Outlook-initialer på den patientansvarlige læge skal anføres ved rekvirering i SP.

 

Prøveglas skal være fyldt. Prøverne skal efter udtagning vendes forsigtigt. De skal opbevares ved stuetemperatur og må IKKE rystes.

 

Den rekvirerende afdeling har ansvaret for at prøven bliver transporteret til Klinisk Immunologisk Afdeling, på samme måde som prøver til akut blodtypebestemmelse og akut BAC-test.

 

Analysen udføres umidddelbart efter modtagelse på Klinisk Immunologisk Afdeling dog senest 150 minutter efter prøvetagning.

 

Prøver som afviger i forhold til ovenstående kriterier vil ikke blive analyseret, og svaret vil blive anført i Interinfo som: Ikke udført. 
Hvis analysen ikke kan udføres f.eks. pga. fejl i prøvehåndtering kontaktes patientansvarlige læge.

 

Interferens

Prøve accepteres uanset hæmolyse, lipæmi eller icterus.

 

Målemetode

Trombocytaggregometri baseret på impedansmåling mellem to elektroder i kuvette, hvortil der tilsættes fuldblod og forskellige agonister til trombocytaktivering. Analysen kan udføres på Multiplate analyser eller ROTEM platelet. Aggregationen registreres kontinuerligt og udtrykkes som "Area Under the Curve" i arbitrære enheder (U).   

 

Tolkning

Vagthavende læge Klinisk Immunologisk Afdeling tolker analysen og rådgiver patientansvarlige læge via telefonisk svar (indlagte patienter).

 

For transfusionsstrategi ved blødende patienter se: Transfusionsinstruktion for Region Sjælland.

 

Følgende parametre indgår i analysen:

  • Multiplate-TRAP(Max) (AGGTRAP):
    Agonist: Trombin Receptor Activating Peptide (TRAP-6) som er en potent trombocytaktivator via trombinreceptoren. Følsom for GPIIb/IIIa-antagonister og for mangel på GPIIa/IIIb-receptorer. Ikke følsom for ASA- eller -receptor inhibering.
  • Multiplate-ADP(AGGADP):
    Agonist: ADP som aktiverer trombocytterne via ADP-receptorer, f.eks. P2Y12. Følsom for -receptorhæmmere (fx. clopidogrel) og mangel på GPIIb/IIIa-receptorer. Er i mindre grad følsom for ASA inhibering. 
  • Multiplate-ASPI (AGGASPI):
    Substrat: Arachidonsyre som aktiverer trombocytterne via omdannelse til tromboxane A2 af enzymet cyclooxygenase . Følsom for acetysalicylsyre og GPIIb/IIIa antagonister.

 

Referenceinterval

Følgende referenceområder er oplyst af producent:

 

Multiplate:

AGGTRAP / TRAPtest: 92 til 151 U (AUC)

AGGADP / ADPtest: 41 til 99 U (AUC)

AGGASPI / ASPItest: 79 - 141 U (AUC)

 

ROTEM Platelet:

AGGTRAP / TRAP-TEM: 66 til 169 U (AUC)

AGGADP / AP-TEM: 41 til 131 U (AUC)

AGGASPI / ARA-TEM: 45 til 134 U (AUC)

 

Referenceområde vil fremgå af svar.

Klinisk beslutningsgrænse for clopidogrel-behandling er AGG / TEM på 25 U (AUC).

Dvs. værdier under 25 U (AUC) indikerer sufficient blokering af via Clopidogrel.

 

Analysen skal kun udføres ved trombocytkoncentrationer over 50 mia/L.

 

Ringegrænse

Ikke relevant. Alle analyser på indlagte patienter svares telefonisk.

 

Detektionsgrænse

Ikke relevant

 

Måleusikkerhed

Ikke bestemt

 

Referencer

Vejledning om transfusionmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI), 2013 (http://dski.dk/moder/vejledning-i-massiv-blodning/)

 

Bemærkning

Ingen

 

Ændringslog

04-09-2018

Fjernet, at PTB medsendes

Ændret tekst under prøvebehandling


 
11.09.2018