Tendon Achilles Bone block, CV

 

 

Navn

Tendon Achilles Bone Block

 

Etikette-tekst

Tendon, Achilles

 

ISBT 128 kode

T0086

 

Specifikation

Additiver: Klorhexidin 0,02%, Ethanol 70%.

 

Vejledende indikationer

Behov for senevæv i forbindelse med operation

 

Særlige bemærkninger

Der bør foreligge en blodtypebestemmelse på patienten pga. krav stillet i Vævscentrets IT system, ProSang.

 

Ved udlevering tages ikke hensyn til ABO eller RhD type dog undtaget RhD negative kvinder i den fertile alder(< 50 år). Til disse kvinder vælges væv fra RhD negative donorer. Hvis dette ikke er muligt, skal der efterfølgende gives Anti-D profylaktisk.

 

Vævet er screenet for Anti-HIV, HIV antigen, HIV-RNA, Anti-HTLV, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV, HCV-DNA, Syfilis, CMV IgG, CMV IgM samt bakteriologisk testet ved dyrkning.

 

Lagerføres

Nej, bestilles af forbrugende afdeling fra Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles til levering i Vævs- og Transfusionscentret, Næstved Sygehus, Ringstedgade 77B, 4700 Næstved

 

Leveringstid

Vævet skal bestilles, så det er Vævscentret i hænde mindst 14 dage før forventet anvendelse.

 

Lagertemperatur

< - 40 ºC

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

60 mdr.

 

Pris

Se venligst prisoversigt (Dok ID 456619)

 

Telefonnummer.

Her linkes til transfusionsinstruktion, der indeholder adresser og kontaktdetaljer. 

Nuværende: Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder (Dok ID 273442).

 

 

Ændringslog

Revideret d.16.07.2015

Nyt dokument


 
12.11.2015