HCV LIA, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

Ikke relevant, kan ikke bestilles særskilt

 

Kortnavn

Ikke defineret.

Synonym

HCV antistof, konfirmatorisk
 

Analyseforkortelse

HCV LIA

 

IUPAC

NPU16111 P—Hepatitis C virus-antistof(IgG); arb.k.(konfirm; proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Kan ingå i forbindelse med udredning ved mistanke om HCV smitte.

 

Udføres

Udføres en gang ugentligt.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge sammen med øvrige bestilte smittemarkører.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar i 24 timer ved 15-300C.

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Ikke relevant.

 

Målemetode

Line Immunoassay (LIA)

 

Tolkning

Tolkes ikke selvstændigt, men i sammenhæng med øvrige markører for HCV infektion.

NPU12033  P-Hepatitis C virus-antistof;arb.k.(0 1)=?

NPU14475  P-Hepatitis C virus (RNA);arb.k.(0 1)=?

 

Referenceinterval

Negativ

 

Ringegrænse

Ikke relevant.

 

Detektionsgrænse

Ikke defineret.

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant.

 

Referencer

Couroucé AM et al, A comparative evaluation of the sensitivity of five anti-hepatitis c virus immunolblot assays. Vox Sang. 1998;74(4):217-224.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 14.08.2017 

 

Prøvebehandling: intern info er slettet, da dette fremgår af Dok ID 315757.

 


 
01.09.2017