HIV LIA, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

Ikke relevant, kan ikke bestilles særskilt

 

Kortnavn

HIV 1+2-Ab;P 

Synonym

Ingen

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

NPU22092 P—Human immundefektvirus 1+2-antistof; arb.k.(konfirm; proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Kan ingå i forbindelse med udredning ved mistanke om HIV smitte.

 

Udføres

Udføres en gang ugentligt.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge sammen med øvrige bestilte smittemarkører.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Ikke relevant.

 

Målemetode

Line Immunoassay (LIA).

 

Tolkning

Tolkes ikke selvstændigt, men i sammenhæng med øvrige markører for hiv infektion.

NPU19649 P-Human Immundefektvirus 1+2 (antistof + Ag) arb.k.(0 1)=?

NPU26884 P-Human immundefektvirus 1(RNA); arb.k.(01) = ?

 

Referenceinterval

Negativ

 

Ringegrænse

Såfremt en patient findes HIV positiv og dette ikke er kendt tidligere, vil rekvirenten blive informeret telefonisk så rettidig indkaldelse af patienten sikres.

 

Detektionsgrænse

Ikke defineret

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Ikke relevant.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 17.09.2019

 

Prøvebehandling: specificeret.

 


 
18.09.2019