NAT (HIV,HBV,HCV), KIA

 

 

Kvantitetsnummer

Ikke relevant, kan ikke bestilles særskilt

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ultrio, Nukleinsyreamplifikationstest (HIV-RNA, HBV-DNA, HCV-RNA) 

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

DNK35262 P—Hepatitisvirus+Human immundefektvirus 1+2; arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Udføres som en del af den obligatoriske screening af bloddonorer og af knogle-, celle- og vævsdonorer.

Kan udføres i forbindelse med udredning ved mistanke om HIV, HBV og HCV smitte.

 

Udføres

Analysen udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved

 

Transfusionscentret, Næstved, kan i forhold til den kliniske situation tilføje analysen i forbindelse med udredning af HIV, HBV og HCV.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge sammen med øvrige bestilte smittemarkører.

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Ikke relevant

 

Målemetode

Transcription-Medieret Amplifikation TMA og detektion af amplifikationsprodukter (amplicons) vha Hybridization Protection Assay (HPA).

 

Tolkning

Negativ: NEG

Positiv: POS

 

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation

 

Referenceinterval

Negativ (NEG)

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Analytisk sensitivitet for:

HIV-RNA: 12 IU/mL

HBV-DNA: 2,76 IU/mL

HCV-RNA: 5 IU/mL

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra Procleix Ultrio Elite Assay fra Grifols.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 17.09.2019

 

Prøvebehandling: specificeret.


 
18.09.2019