Hæmatopoietiske stamceller;B, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

Analysen kan ikke rekvireres selvstændigt. Analysen udføres kun i forbindelse med bestilte analysepakker for kendte hæmatologiske patienter i behandling.

 

Kortnavn

Hæmatopoietiske stamceller;B

 

Synonym

Ingen 

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

NPU26795 B-Hematopoietic Stem Cells; num.c. = ? x 109/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Analysen udføres kun på patienter i højdosis kemoterapi-forløb med autolog stamcellestøtte ved Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus.

Analysen indgår i vurdering forud for stamcellehøst (CD34 Prognose, se nedenfor), og derudover i svar på perifer blodprøve udtaget umiddelbart før høst (CD34 Før høst) og i svar på høstede og endelige produkter (CD34 Høstet og CD34 Produkt).

 

Udføres

Udføres efter aftale i Transfusionscentret, Næstved

Der rekvireres CD34 Prognose (Dok ID 403618).

 

Svartid
Se CD34 Prognose (Dok ID 403618).
Når analysen indgår i produktsvar kan resultat forventes dagen efter høst.

 

Prøvemateriale

1x EDTA-stabiliseret blod (minimum 4 ml).

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Se CD34 Prognose (Dok ID 403618).

 

Interferens

Ikke relevant.

 

Målemetode

Absolut koncentrationsbestemmelse af CD34 stamceller ved hjælp af TruCount® analyse på Flowcytometer.

 

Tolkning

Se CD34 Prognose (Dok ID 403618).

Resultat og tolkning vil endvidere fremgå af InterInfo, hvor produktsvar kan finde som CD34 Høstet og CD34 Produkt.

 

Referenceinterval

Ikke relevant.

 

Ringegrænse

Ikke relevant (se under Tolkning).

 

Detektionsgrænse

Detektionsgrænsen for analysen er: 1,29 CD34+ stamceller/µl.

 

Måleusikkerhed

Maksimal udvidet intermediær usikkerhed (interseriel usikkerhed) for analysen:

Niveau: 12,6 celler/µl, CV% = 16,6%

Niveau: 33,7 celler/µl, CV% = 10,5%

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningen fra BD Bioscience Stem Cell Enumeration kit.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

Ændringslog

Revideret d. 13.08.2020

 

Genudgives grundet udløb.

 


 
17.08.2020