Antistofscreentest, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

21747

 

 

Kortnavn

Erythrocyt-Ab (kvant) gruppe;P

 

Synonym

Antistofscreentest, Screentest, Ab.screen, Immuniseringsundersøgelse

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

NPU21747 P—Erythrocyt-antistof; arb.k.(liste; proc.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Analysen rekvireres, når der er behov for at få udført en antistofundersøgelse på patienter, hvor AB0- og RhD-blodtypebestemmelsen er bestemt ved tidligere undersøgelse.

 

Udføres

Analysen udføres på Klinisk Immunologisk afdelinger på følgende sygehuse: Slagelse, Holbæk, Roskilde,  Næstved, Nykøbing Falster, samt på Biokemisk afdeling i Køge 

  

Svartid

Forventet svartid er 4 timer ml kl. 8 og 15 på hverdage. I vagtperioden og i weekends og helligdage kan svartiden være længere. Hvis svaret haster, skal Klinisk Immunologisk afdeling kontaktes telefonisk. Påvises der irregulære erytrocytantistoffer ved analysen vil svartiden være længere. Se Erytrocyt - Antistofidentifikation, DOK ID 446650

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod (evt. 4mL).

 

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøverne kan sendes ved stuetemperatur.

 

Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

 

Blodprøver skal analyseres senest 5 døgn fra prøvetagningstidspunktet.

 

Accept af prøvemateriale: Manglende udførsel vil fremgå af fremsendt papirsvar eller telefonisk kontakt.

  

Interferens

Prøver,der indeholder partikelmateriale og svært hæmolyserede prøver, kan ikke anvendes

 

Målemetode

Plasma undersøges for klinisk vigtige, irregulære blodtypeantistoffer med LISS/IAT søjleagglutinationsteknik teknik.

 

Tolkning

Negativ antistofscreentest angiver, at patienten ikke har klinisk vigtige irregulære erytrocytantistoffer.

Ved positiv antistofscreentest bliver der udført Erytrocyt- Antistofidentifikation

 

Referenceinterval

Ikke relevant

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Antistofscreentestens følsomhed for anti-D er mindst 0,037 IU/mLIU/mL (målt med BioRad anti-D reference reagens, kalibreret overfor WHO anti-D standard)

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningerne

BioRad Coombs Anti-IgG, version 7.15.

 J. Cid, N. Nogue´ s, R. Montero et al. Comparison of three microtube column agglutination systems for antibody screening: DG Gel, DiaMed-ID and Ortho BioVue, Transfusion Medicine, 2006, 131–136 (Note til 5.5.1 DS/EN ISO 15189:2013) 

 

 

 

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret 5.8.20

Kortnavn ændret. Nyt insert under referencer pga skift af leverandør til reagenser.

 


 
17.08.2020