1. grav.-us (blodtype), KIA

 

Kvantitetsnummer

KIA 00106

 

Kortnavn

1. grav.-us (blodtype)

 

Synonym

1. graviditetsundersøgelse uden virusanalyser

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

 

NPU26678 Ercs(B)—Erythrocyt-antigen; taxon(ABO; Rh D; konfirm; proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt DOK ID 456619.

 

Indikation

 

Blodprøven udtages ved den gravides første konsultation hos den praktiserende læge, når patienten har frabedt sig virusundersøgelser. Der udføres AB0- og RhD-blodtypebestemmelse samt undersøgelse for klinisk vigtige, irregulære antistoffer.

 

Udføres

Udføres flere gange ugentligt i KIA Køge. Hvis patientens AB0-og RhD-blodtype er kendt på Klinisk Immunologisk afdeling, udføres kun antistofscreentest.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge

 

Prøvemateriale

Der udtages 6 mL EDTA-stabiliseret blod  (6 mL glasset kan evt. erstattes af 4 mL glas)

Blodprøven mærkes med navn og CPR-nummer.

Der skal svares på promptspørgsmål om graviditetsuge og fødested.

 

Rekvirent skal være angivet på rekvisition

 

Prøvebehandling

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes. Prøven kan sendes ved stuetemperatur.

 

Accept af prøvemateriale: Manglende udførel vil fremgå af fremsendt papirsvar, elektronisk svar eller telefonisk kontakt.

 

Blodprøve centrifugeres ved modtagelsen i 5 min. ved 1500g. Den opbevares ved 4°C efter analysering. Prøven skal analyseres indenfor 5 døgn.

 

Interferens

Lipæmiske og stærkt hæmolyserede prøver kan ikke analyseres.

 

Målemetode

Plasma undersøges for klinisk vigtige, irregulære blodtypeantistoffer med LISS/IAT søjleagglutinationsteknik teknik.

 

Tolkning

 

Er der ikke påvist klinisk vigtige, irregulære antistoffer og den gravide er RhD positiv, skal der ikke tages yderligere prøver til Klinisk Immunologi.

 

RhD negative gravide skal have udført opfølgningen "2. grav.-us (RhD neg)" .

 

Påvises klinisk vigtige, irregulære antistoffer vil det af blodtypesvaret fremgå hvornår der tages fornyet blodprøve. Se Erytrocyt - Antistofidentifikation

 

Referenceinterval

Ikke relevant

 

Ringegrænser

Ingen

 

Detektionsgrænse

Antistofscreentestens følsomhed for anti-D er mindst 0,037 IU/mLIU/mL (målt med BioRad anti-D reference reagens, kalibreret overfor WHO anti-D standard)

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Se analysen


Bemærkninger

Ingen

 

 

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

 

Ændringslog

Revideret 12.01.2021

Næstved ændret til KIA Køge 
14.01.2021