Hepatitis B+C - Udredning, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

Se under IUPAC

 

Kortnavn

Ikke relevant

 

Synonym

Ikke relevant

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Følgende analyser bestilles:

NPU02349  Hepatitis B virus s(Ag) [HBsAg];P

NPU02346  Hepatitis B virus c-Ab [Anti-HBc];P

NPU12033  Hepatitis C virus-Ab [HCV-Ab];P

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Ved mistanke om hepatitis (HBV, HCV) skal følgende analyser bestilles:

HBsAgAnti-HBc (total), HCV-Ab

 

Afhængig af resultatet af disse vil en eller flere af følgende analyser udføres :

HBc-Ab (IgM), HBe(Ag), HBe-Ab, HBs-Ab, HCV-RNA

 

Er alle resultater negative, og er der fortsat mistanke om viral hepatitis, bør ny prøve fremsendes efter 14 dage. Ved 2. undersøgelse gentages analyserne.

 

Andre årsager til hepatitis bør ligeledes overvejes.

 

Udføres

Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

 

Ændring af bestilling kan forekomme ved modtagelse i Transfusionscentret, Næstved i forhold til den kliniske situation.

 

Svartid

Svares indenfor 1 uge

 

Prøvemateriale

6 mL EDTA stabiliseret fuldblod.

 

Prøvebehandling

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C). Prøveholdbarheden på køl er 6 døgn.

 

Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Målemetode

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Tolkning

Svar kommenteres i henhold til klinisk situation

 

Referenceinterval

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Måleusikkerhed

Er beskrevet under de enkelte analyser (se disse).

 

Referencer

Trepo C et al, Hepatitis B Virus Infection; Lancet 2014;384:2053-63

 

Cabezas-Fernandez MT et al, Introduction of an Automated System for the diagnosis and Quantification of Hepatitis B and Hepatitis C Viruses; The Open Virology Journal; 2012,6:122-134.

 

Bemærkning

Ingen

 

Ændringslog

Revideret d. 17.09.2019

 

Prøvebehandling: specificeret.

 


 
18.09.2019