Adalimumab;P, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

-

 

Kortnavn

Adalimumab;P

 

Synonym

Adalimumab monitorering

Biologisk behandling

Amgevita
Humira
Hyrimoz
Imraldi

TNF-hæmmer

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

NPU28695 P—Adalimumab; massek. = ? mg/L

 

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation
  • Patienter i behandling med Adalimumab hvor plasmakoncentrationen af medikamentet ønskes bestemt.
  • Manglende effekt af behandling med Adalimumab.
  • Nedsat tolerance hos patienten af behandling.
  • Ønske om individuel dosisjustering/administrationshyppighed af Adalimumab mhp. forbedret klinisk respons.

 

Såfremt der forefindes en koncentration på under 5 mg/L rekvireres der automatiske en anti-Adalimumab antistof (AAA) bestemmelse, se LMV for Adalimumab-antistof.

 

Udføres

Udføres hver 14 dag i Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus.

 

Svartid

Forventet svartid op til 3 uger efter at prøven er modtaget.

 

Prøvemateriale

Se LMV for Adalimumab monitorering.

 

Prøvebehandling

Se LMV for Adalimumab monitorering.

 

Interferens

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse. 

 

Målemetode

ELISA

 

Tolkning

Se LMV for Adalimumab monitorering.

 

 

Referenceinterval

Måleområde: 0,50 - 40 mg/l

 

Besvarelse:

Resultater under 0,50 mg/l angives <0,50 mg/l.

Resultater i området 0,50 - 40 mg/l angives med numerisk værdi i mg/l.

Resultater over 40 mg/l angives >40 mg/l.

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Detektionsgrænse 0,5 mg/l.

 

Måleusikkerhed

Ikke oplyst

 

Referencer

Generation and characterization of a unique panel of anti-adalimumab specific antibodies and their application intherapeutic drug monitoring. Bian et al. 2016. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 125: 62–67.

 

Dreesen et al. 2017. Practical recommendations for the use of therapeutic drug monitoring of biopharmaceuticals in inflammatory diseases. Clinical Pharmacology: Advances and Applications 2017:9 101–111.

 

Bemærkning

Umålelige Adalimumab koncentrationer forekommer uafhængigt af tilstedeværelse af AAA, hvorfor andre patienter afhængige variable (kendte og ukendte) også har indflydelse på resultatet. Adalimumab dalværdien, uagtet AAA eller ej, afspejler den reelle tilgængelighed af medikament i patienten, og derfor en god guide til optimering af behandlingen.

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Adalimumab).

 

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 15.01.2020

 

 


 
14.03.2020