ANA (mønster, imm.flu.) gruppe;P, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

900012

 

Kortnavn

ANA (mønster, imm.flu.) gruppe;P  

  

Synonym

ANA

ANA screen

Hep-2 ANA screen

Hep-2 ANA screening

Hep-2 ANA

 

Analyseforkortelse

ANA IIF

 

IUPAC

NPU29715 P-Nucleært antigen-antistof(IgG);arb.k.(liste;mønster;imm.flu.;proc.)

 

Følgende koder indgår i analysen:

NPU01518 Centromer-antistof(IgG);arb.k.(0 1 2 3)

NPU12017 Mitose spindel-Ab(IgG)(semikvant)

NPU12013 Nucleolus-antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4)

NPU14534 Nucleus(homogen farvning)-antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3)

NPU14535 Nucleus(plettet farvning)-antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3)

NPU12016 Nucleusprik-antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3)

NPU03254 Prolifererende nucleus-antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3)

NPU29497 Nucleusmembran-Ab(IgG)

    

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Mistanke om immuninflammatorisk bindevævssygdom som systemisk lupus erythematosus, Sjögrens syndrom, sklerodermi, polymyositis/dermatomyositis, mixed connective tissue disease, juvenil idiopatisk arthritis, medikamentelt induceret lupus erythematosus og autoimmun hepatitis. 

 

Er specielt velegnet ved mistanke om anti-histon eller anti-nucleosom antistoffer, som ikke påvises ved ELISA teknik.

 

OBS! Påviser sjældent antistoffer mod SSA (Ro), SSB (La) og Jo-1 samt variabel detektion af RNA pol III, hvorfor der ved mistanke om forekomst af disse antistoffer bør udføres ANA-screening med ELISA-teknik - dvs. analysen: ANA-screening (Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P), KBA, NPU28402

 

Udføres

ANA analyse på HEp-2 celler udføres på TC, Næstved Sygehus.

 

Analysen udføres rutinemæssigt en gang ugentligt.

 

Svartid

Der kan forventes elektronisk svar på analysen senest 12 dage efter at analysen er modtaget på TC.

 

Prøvemateriale

1 x 4 ml serum gel-glas (gul prop).

 

Prøvebehandling

 Centrifugeringskrav:  Serum glas skal centrifugeres indenfor 6 timer efter prøvetagning.
 Opbevaring før afsendelse:  Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.
 Transport af prøvemateriale:  Prøven skal sendes ved stuetemperatur (20-25° C).
 Holdbarhed:  Prøven skal være i Transfusionscenteret, Næstved Sygehus, indenfor 3 døgn efter prøvetagning.
 Accept af prøvemateriale:  Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Ikke relevant.

 

Målemetode

Immunflourescens på HEp-2 celler ved serum fortynding 1:160.

 

Tolkning

 

Mønster

Specificitet

Forekommer oftest ved

Hyppig-hed (ca.)

Evt. yderligere udredning målrettet klinisk mistanke*

1. Centromer

Anti-centromer (CEN-B)

 CREST

 50%

Ingen

2. Nukleoli

 

 

Anti-nukleole (PmScl#, Th/Tho,  fibrillarin, RNA polymerase I/III, Scl34, NOR9o)

 Sklerodermi

 10%

Anti-RNA Pol III, -fibrillarin og anti-PM-Scl) kan evt. udføres ved klinisk mistanke om systemisk sclerodermi eller overlapssyndrom

3. Prolifererende cellekerner

Anti-PCNA (anti-

proliferating cell nuclear antigen)

SLE

 5%

Anti-PCNA til bekræftelse af mønstret ved klinisk mistanke om SLE

4. Mitosespindel

Anti-mitotic spindel apparatus

Mycoplasma  pneumoniae infektion

-

Ingen

5. Nukleære prikker

 

Anti-nuclear dots

Primær billiær cholangitis

-

Anti-Sp100 ved mistanke om PBC

6. Kernemembran

 

Anti-kernemembran

SLE m.fl.

-

Anti-Gp210 ved mistanke om PBC

7. Homogen kernefluorescens

 

 

Anti-dsDNA

SLE

 70%

Anti-dsDNA, -Scl-70 -histon eller - nucleosom bør overvejes målrettet den kliniske mistanke. 

Anti-histon

 

 Medikamental LE

 90%

 Anti-Scl-70

Sklerodermi

 50%

8. Plettet/speklet kernefluorescens

 

 

 

 

 

 

Anti-U1RNP

 

MCTD

 >90%

Anti-SSA(Ro), -SSB(La), -U1RNP, -Sm, -RNA Pol II/III, -Mi-2 bør overvejes målrettet den kliniske mistanke.

Anti-Sm

 

SLE

 20%

 

Anti-SSA

 

Sjögren’s syndrom

 50%

 

SLE

 

 30%

 

Kongenit SLE/hjerteblok

 

 >95%

 

Anti-SSB

 

 Sjögren’s syndrom

 

 40%

 

 SLE

 20%

* Det er kun indiceret at udrede svagt positive ANA, såfremt der er bestyrket klinisk mistanke om en ANA-associeret sygdom.  For (især svagt positive) homogent og især plettet kernemønster kan bagvedliggende antistofspecificitet kun afgøres i en mindre del af tilfældene.

# PM-Scl ses oftest som kombination af nukleoli og plettet mønster.

 

For hver af de 8 ANA immunfluorescens mønstre angives intensiteten: Grad + (svag positiv), Grad ++ (positiv) og Grad +++ (stærk positiv). Negative mønstre besvares som NEG.

Ved usikkerhed om mønstre udføres titrering af ANA i følgende fortyndinger: 1:160, 1:320, 1:640, 1:1280. Svaret på dette angives som mønster + titer.

 

Ved positivt signal fra cytoplasmatiske mønstre og mitotiske mønstre vil dette også fremgå af svaret.

 

Referenceinterval

Ikke relevant

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Ikke relevant

 

Måleusikkerhed

Tallene er opgivet fra EuroImmun. Specificitet 96% og sensitivitet 100%

Total prøver n=413, hvoraf n=213 har ANA og n=200 raske bloddonorer. 

 

Referencer

Wiik A et al. Antinuclear antibodies: A contemporary nomenclature using HEp-2 cells. J Autoimmun 2010.

 

Chen EK et al. Report of the first International Consensus on Standardized Nomenclature of Antinuclear Antibody HEp-2 Cell Patterns 2014-2015.

 

Bemærkning

Ved negativ resultat og bestyrket klinisk mistanke om immuninflammatorisk bindevævssygdom (herunder særligt Sjögrens syndrom, myositis, SLE og sklerodermi) bør tillige udføres : ANA-screening (Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P), KBA, NPU28402.

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret den. 05.05.2020.

 


 

 


 
28.05.2020