KMT-pt.:forus., KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00523

 

Kortnavn

KMT-pt forus

 

Synonym

Transplantation

Hæmatopoetisk stamcelletransplantation

Antistoffer

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

KIA00503: DNA-præparation
KIA00306: Frys celler, heparinglas
KIA00504: Frys Serum
NPU21368: HLA klasse I-Ab
NPU21369: HLA klasse II-Ab
KIA00321: T-/B-/NK-lymfocytter
NPU21328: Thrombocyt (HPA)-Ab gruppe
Alle analyser udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet,

se endvidere Rigshospitalets labportal:

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5183

 

Pris

Ikke relevant

Udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet

 

Indikation

Sidste undersøgelse før planlagt KMT

 

Udføres

Vævstypelaboratoriet

afsnit 7631

Ole Maaløesvej 26

2200 København N

tlf. 3545 7631

 

Svartid

10 dage

 

Prøvemateriale

3 stk 5 mL CPDA i gelglas (GULGEL5)

6 stk 5 mL Li-heparin (GRØN5)

1 stk. 5 mL EDTA (LILLA5)

1 stk. 7 mL EDTA (LILLA7)

2 stk 7 mL CPDA (CPDA GUL7) (til crossmatch)

Se endvidere:

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5183

 

Prøvebehandling

Blodprøverne opbevares ved ca. 20 grader. Sendes førstkommende hverdag.

 

Prøven skal sendes direkte til:

Vævstypelaboratoriet

afsnit 7631

Ole Maaløesvej 26

2200 København N

 

Bemærkning

Analyserne udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet

For yderligere information, se Rigshospitalets Labportal:

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5183

 

Ændringslog

Revideret d. 20.08.2018


 
22.08.2018