Adalimumab monitorering, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00801

 

Kortnavn

-

 

Synonymer:

Biologisk behandling

Amgevita
Humira
Hyrimoz
Imraldi

TNF-hæmmer

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

 

NPU28695 P—Adalimumab; massek. = ? mg/L

 

NPU27391 P—Adalimumab-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation
  • Patienter i behandling med Adalimumab hvor plasmakoncentrationen af medikamentet ønskes bestemt.
  • Manglende effekt af behandling med Adalimumab.
  • Nedsat tolerance hos patienten af behandling.
  • Ønske om individuel dosisjustering/administrationshyppighed af Adalimumab mhp. forbedret klinisk respons.

 

Såfremt der forefindes en koncentration på under 5 mg/L rekvireres der automatiske en anti-Adalimumab antistof bestemmelse, se LMV for Adalimumab-antistof

 

Udføres

Udføres hver 14 dag i Klinisk Immunolgisk Afdeling, Næstved Sygehus.

 

Svartid

Forventet svartid op til 3 uger.

 

Prøvemateriale

4 mL Serum-glas

 

Prøvebehandling

 

 Centrifugeringskrav: Serum gel-glas skal centrifugeres indenfor 6 timer efter prøvetagning.
 Opbevaring før afsendelse: Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.
 Transport af prøvemateriale: Prøven skal sendes ved stuetemperatur med almindelig post.
 Holdbarhed: Prøven skal være i Transfusionscenteret, Næstved Sygehus, indenfor 2 døgn efter prøvetagning.
 Accept af prøvemateriale: Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Målemetode

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Tolkning

Den optimale Adalimumab koncentration er ikke kendt, og der er formentlig interindividuel variation. Desuden kan niveauet være afhængig af indikation/diagnose.

Lave værdier er associeret med dårlig/manglende respons af behandlingen. Lave niveauer kan desuden være associeret med udvikling af anti-Adalimumab antistoffer, som kan forklare manglende effekt af behandling. Dette bør inddrages i vurdering af dosisjustering eller præparatskift.

 

Referenceinterval

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Måleusikkerhed

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Referencer

Generation and characterization of a unique panel of anti-adalimumab specific antibodies and their application intherapeutic drug monitoring. Bian et al. 2016. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 125 (2016) 62–67.

 

Bemærkning

Umålelige Adalimumab koncentrationer forekommer uafhængigt af tilstedeværelse af antistoffer, idet andre patienter afhængige variable (kendte og ukendte) også har indflydelse på resultatet. Adalimumab dalværdien, uagtet tilstedeværende antistof eller ej, afspejler den reelle tilgængelighed af medikament i patienten, og det er derfor en god guide til optimering af behandlingen.

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Adalimumab).

 

Ændringslog

Revideret d. 15.01.2020

 

 


 
23.01.2020