Etanercept monitorering, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00802

 

Kortnavn

-

 

Synonym

Biologisk behandling

Enbrel

TNF-hæmmer

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

 

NPU28696 P-Etanercept; massek. = ? mg/L

 

NPU27393 P-Etanercept-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Etanercept-antistof analysen udføres kun såfremt at Etanercept stofkoncentrationen ligger under 5 ml/l.

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation
  • Patienter i behandling med Etanercept hvor stofkoncentrationen af medikamentet ønskes bestemt.
  • Manglende effekt af behandling med Etanercept.
  • Nedsat tolerance hos patienten af behandling.
  • Ønske om individuel dosisjustering/administrationshyppighed af Etanercept mhp. forbedret klinisk respons.

 

Såfremt der forefindes en koncentration på under 5 mg/L rekvireres der automatiske en anti-Etanercept antistof bestemmelse, se LMV for Etanercept-antistof

 

Udføres

Udføres hver 14 dag i Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus.

 

Svartid

Forventet svartid op til 3 uger.

 

Prøvemateriale

4 mL Serum-glas

 

Prøvebehandling

 

 Centrifugeringskrav:Serum gel-glas skal centrifugeres indenfor 6 timer efter prøvetagning.
 Opbevaring før afsendelse:Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.
 Transport af prøvemateriale:Prøven skal sendes ved stuetemperatur med almindelig post.
 Holdbarhed:Prøven skal være i Transfusionscenteret, Næstved Sygehus, indenfor 2 døgn efter prøvetagning.
 Accept af prøvemateriale:Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Se relevant LMV som anført ovenfor. 

 

Målemetode

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Tolkning

Plasmahalveringstiden er ca. 3 døgn for Etanercept.

Den optimale Etanercept koncentration er ikke kendt, og der er formentlig interindividuel variation. Desuden kan niveauet være afhængig af indikation/diagnose.

Lave værdier er associeret med dårlig/manglende respons af behandlingen.

Lave niveauer kan desuden være associeret med udvikling af anti-Etanercept antistoffer, som kan forklare manglende effekt af behandling. Dette bør inddrages i vurdering af dosisjustering eller præparatskift.

 

Referenceinterval

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Ringegrænse

Ikke relevant.

 

Detektionsgrænse

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Måleusikkerhed

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Referencer

Immunogenicity Assessment of Tumor Necrosis Factor Antagonists in the Clinical Laboratory. Lazar-Molna el al. 2016. Clinical Chemistry 62:9 1186–1198.

 

Bemærkning

Umålelige Etanercept koncentrationer forekommer uafhængigt af tilstedeværelse af antistoffer, idet andre patientafhængige variable (kendte og ukendte) også har indflydelse på resultatet. Etanercept dalværdien, uagtet tilstedeværende antistof eller ej, afspejler den reelle tilgængelighed af medikament i patienten, og det er derfor en god guide til optimering af behandlingen.

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Etanercept).

 

Ændringslog

Revideret d. 15.01.2020


 
23.01.2020