Etanercept-Ab;P, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

-

 

Kortnavn

Etanercept-Ab;P

 

Synonym

Etanercept monitorering.

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

NPU27393 P-Etanercept-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Analysen kan kun rekvireres af Transfusionscentret, Næstved. Etanercept-antistof analysen udføres kun såfremt at Etanercept stofkoncentrationen ligger under 5 mg/l. 

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Anvendes i forbindelse med monitorering af patienter i behandling med Etanercept. Bestemmelse af koncentrationen af Etanercept-antistof kan måles med henblik på mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.

 

Udføres

Udføres hver 14 dag i Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus.

 

Svartid

Forventet svartid op til 3 uger efter at prøven er modtaget.

 

Prøvemateriale

Se LMV for Etanercept monitorering.

 

Prøvebehandling

Se LMV for Etanercept monitorering.

 

Interferens

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.
 

Målemetode

ELISA.

 

Tolkning

Se LMV for Etanercept monitorering.

Referenceinterval

<142 AU/ml.

 

Ringegrænse

Ikke relevant.

 

Detektionsgrænse

61 AU/ml

 

Måleusikkerhed

Ikke oplyst.

 

Referencer

Mazilu D et al. 2014. Monitoring Drug and Antidrug Levels: A Rational Approach in Rheumatoid Arthritis Patients Treated with Biologic Agents Who Experience Inadequate Response
While Being on a Stable Biologic Treatment. BioMed Research International, Volume 2014, Article ID 702701, page 1-8. 

 

Chen D et al. 2015. Significant associations of antidrug antibody levels with serum drug trough levels and therapeutic response of adalimumab and etanercept treatment in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2015 Mar;74(3):e16

 

 

Ændringslog

Revideret d. 15.01.2020

 

 


 
23.01.2020