ANA (mønster, imm.flu.) gruppe;P - Titrering, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

29704

 

 

Kortnavn

ANA (mønster, imm.flu.) gruppe;P  

  

Synonym

ANA

ANA titrering

Hep-2 ANA titrering

 

Analyseforkortelse

ANA-TITR

 

IUPAC

NPU29704 - P-Nucleært antigen-antistof(IgG); arb.k.(liste; mønster, imm.flu.;proc.).

 

Følgende koder indgår i analysen:

NPU12015 Centromer-Ab(IgG)

NPU12585 Mitose spindel-Antistof(IgG);arb. stofk.

NPU12583 Nucleolus-antistof(IgG); arb.stofk.

NPU14536 Nucleus(homogen farvning)-antistof(IgG); arb.stofk.

NPU14537 Nucleus(plettet farvning)-antistof(IgG); arb.stofk.

NPU29498 Nucleusmembran-Ab(IgG)

NPU12586 Nucleusprik-antistof(IgG); arb.stofk.

NPU12584 Prolifererende nucleus-antistof(IgG); arb.stofk.

    

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Analysen kan ikke rekvireres i SP, men ved usikkerhed om mønstre udføres titrering af ANA.

 

Vil man have udført en ANA titrering, så kan analysen bestilles ved telefonisk henvendelse til Transfusionscentret (TC).

 

Udføres

ANA titrering analyse på HEp-2 celler udføres på TC, Næstved Sygehus.

 

Der anvendes følgende fortyndinger: 1:160, 1:320, 1:640, 1:1280. 


Analysen udføres rutinemæssigt en gang ugentligt.


 

Svartid

Der kan forventes elektronisk svar på analysen 12 dage efter, at analysen er modtaget på TC, Næstved.

 

Prøvemateriale

Analysen udføres på prøveglas rekvireret under: ANA (mønster, imm.flu.) gruppe;P, NPU 29715.

 

Interferens

Ikke relevant

 

Målemetode

Der anvendes følgende fortyndinger: 1:160, 1:320, 1:640, 1:1280.

 

 

Tolkning

 

Mønster

Specificitet

Forekommer oftest ved

Hyppig-hed (ca.)

Evt. yderligere udredning målrettet klinisk mistanke*

1. Centromer

Anti-centromer (CEN-B)

 CREST

 50%

Ingen

2. Nukleoli

 

 

Anti-nukleole (PmScl#, Th/Tho,  fibrillarin, RNA polymerase I/III, Scl34, NOR9o)

 Sklerodermi

 10%

Anti-RNA Pol III, -fibrillarin og anti-PM-Scl) kan evt. udføres ved klinisk mistanke om systemisk sclerodermi eller overlapssyndrom

3. Prolifererende cellekerner

Anti-PCNA (anti-

proliferating cell nuclear antigen)

SLE

 5%

Anti-PCNA til bekræftelse af mønstret ved klinisk mistanke om SLE

4. Mitosespindel

Anti-mitotic spindel apparatus

Mycoplasma  pneumoniae infektion

-

Ingen

5. Nukleære prikker

 

Anti-nuclear dots

Primær billiær cholangitis

-

Anti-Sp100 ved mistanke om PBC

6. Kernemembran

 

Anti-kernemembran

SLE m.fl.

-

Anti-Gp210 ved mistanke om PBC

7. Homogen kernefluorescens

 

 

Anti-dsDNA

SLE

 70%

Anti-dsDNA, -Scl-70 -histon eller - nucleosom bør overvejes målrettet den kliniske mistanke. 

Anti-histon

 

 Medikamental LE

 90%

 Anti-Scl-70

Sklerodermi

 50%

8. Plettet/speklet kernefluorescens

 

 

 

 

 

 

Anti-U1RNP

 

MCTD

 >90%

Anti-SSA(Ro), -SSB(La), -U1RNP, -Sm, -RNA Pol II/III, -Mi-2 bør overvejes målrettet den kliniske mistanke.

Anti-Sm

 

SLE

 20%

 

Anti-SSA

 

Sjögren’s syndrom

 50%

 

SLE

 

 30%

 

Kongenit SLE/hjerteblok

 

 >95%

 

Anti-SSB

 

 Sjögren’s syndrom

 

 40%

 

 SLE

 20%

* Det er kun indiceret at udrede svagt positive ANA, såfremt der er bestyrket klinisk mistanke om en ANA-associeret sygdom.  For (især svagt positive) homogent og især plettet kernemønster kan bagvedliggende antistofspecificitet kun afgøres i en mindre del af tilfældene.

# PM-Scl ses oftest som kombination af nukleoli og plettet mønster.

 

For hver af de 8 ANA immunfluorescens mønstre angives titer.

 

Ved positivt signal fra cytoplasmatiske mønstre og mitotiske mønstre vil dette også fremgå af svaret.

 

Positiv ANA Hep2 screening. Høje titre (>640) ses især ved systemisk lupus erythematosus, mixed connective tissue disease, sklerodermi og primært Sjøgrens syndrom.

 

OBS! Påviser sjældent antistoffer mod SSA (Ro), SSB (La) og Jo-1 samt variabel detektion af RNA pol III, hvorfor der ved mistanke om forekomst af disse antistoffer bør udføres ANA-screening med ELISA-teknik - dvs. analysen: ANA-screening (Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P), KBA, NPU28402.


 

Referenceinterval

Ikke relevant

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Ikke relevant

 

Måleusikkerhed

Tallene er opgivet fra EuroImmun. Specificitet 96% og sensitivitet 100%

Total prøver n=413, hvoraf n=213 har ANA og n=200 raske bloddonorer. 

 

Referencer

Wiik A et al. Antinuclear antibodies: A contemporary nomenclature using HEp-2 cells. J Autoimmun 2010.

 

Chen EK et al. Report of the first International Consensus on Standardized Nomenclature of Antinuclear Antibody HEp-2 Cell Patterns 2014-2015.

 

Bemærkning

Ved negativ resultat og bestyrket klinisk mistanke om immuninflammatorisk bindevævssygdom (herunder særligt Sjögrens syndrom, myositis, SLE og sklerodermi) bør tillige udføres : ANA-screening (Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P), KBA, NPU28402. Rekvireres særskilt.

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

 

Ændringslog

Revideret den. 05.05.2020.

 


 

 


 
28.05.2020