Infliximab monitorering, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00804

 

Kortnavn

-

 

Synonym

Biologisk behanding

Remicade

Remsima

Inflectra
TNF-hæmmer

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

 

NPU28694 P-Infliximab; massek. = ? mg/L

 

NPU27395 P-Infliximab-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Infliximab-antistof analysen udføres kun såfremt at Infliximab stofkoncentrationen ligger under 5 mg/L.

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation
  • Patienter i behandling med Infliximab hvor plasmakoncentrationen af medikamentet ønskes bestemt.
  • Manglende effekt af behandling med Infliximab.
  • Nedsat tolerance hos patienten af behandling.
  • Ønske om individuel dosisjustering/administrationshyppighed af Infliximab mhp. forbedret klinisk respons.

 

Såfremt der forefindes en koncentration på under 5 mg/L rekvireres der automatiske en anti-Infliximab antistof bestemmelse, se LMV for Infliximab-antistof

 

Udføres

Udføres hver 14 dag i Klinisk Immunolgisk Afdeling, Næstved Sygehus.

 

Svartid

Forventet svartid op til 3 uger.

 

Prøvemateriale

4 mL Serum-glas

 

Prøvebehandling

 

 Centrifugeringskrav:Serum gel-glas skal centrifugeres indenfor 6 timer efter prøvetagning.
 Opbevaring før afsendelse:Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.
 Transport af prøvemateriale:Prøven skal sendes ved stuetemperatur med almindelig post.
 Holdbarhed:Prøven skal være i Transfusionscenteret, Næstved Sygehus, indenfor 2 døgn efter prøvetagning.
 Accept af prøvemateriale:Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Målemetode

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Tolkning

Den optimale Infliximab koncentration er ikke kendt, og der er formentlig interindividuel variation, og desuden afhængighed af indikation/diagnose.

Lave værdier er associeret med dårlig/manglende respons af behandlingen. Lave niveauer er desuden associeret med senere udvikling af anti-Infliximab antistoffer.

 

Referenceinterval

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Ringegrænse

Ikke relevant.

 

Detektionsgrænse

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Måleusikkerhed

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Referencer

Smolen JS et al: EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update, Ann Rheum Dis 2017;76:960-977.

 

Bemærkning

Umålelige Infliximab koncentrationer forekommer uafhængigt af tilstedeværelse af antistoffer, idet andre patientafhængige variable (kendte og ukendte) også har indflydelse på resultatet. Infliximab dalværdien, uagtet tilstedeværende antistof eller ej, afspejler den reelle tilgængelighed af medikament i patienten, og det er derfor en god guide til optimering af behandlingen.

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Infliximab).

 

Ændringslog

Revideret d. 15.01.2020


 
23.01.2020