Helicobacter pylori antigen Epic order ID: 13260, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
 
1) Princip
Påvisning af antigen i fæces med ELISA-metode
 
2) Indikation

Ved klinisk mistanke om infektion med Helicobacter pylori.

Behandling med PPI pauseres optimalt i 14 dage og som et minimum i 7 dage og antibiotika pauseres 4 uger inden testning for at undgå falsk negativ test.

Antigenbestemmelse kan bruges som behandlingskontrol mindst 4 helst 6 uger efter afsluttet eradikationsbehandling.

Vedrørende detaljerede anbefalinger henvises til Dansk Selskab for Gastroenterologi og

Hepatologi (DSGH): Hp guideline revideret 2015.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Hasselnødstor fæcesklump

 

Utensilier:

Fæcesrør

 


Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Transportkasser mellem sygehuse eller almindelig post fra dag til dag.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

 

Besvares som:
Negativ eller Positiv.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:
Positivt resultat tyder på patienten er inficeret med Helicobacter Pylori (Diagnostisk specificitet ~95%)
Negativt resultat tyder på, at patienten ikke er inficeret med Helicobacter pylori (Diagnostisk sensitivitet ~95%)


 

Bilag:
Hp guideline revideret 2015
25.02.2019