Urindyrkninger Epic order ID: 10011, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Akkreditering
 
1) Princip

Kvantitativ aerob dyrkning med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse af bakterier, som forekommer i betydende mængde.

 
 
2) Indikation

Symptomer på urinvejsinfektion.

Undersøgelse af gravide for asymptomatisk bakteriuri.

Ved mistanke om urosepsis bør bloddyrkning ledsages af urindyrkning - også hos kateteriserede.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Midtstråleurin, diagnostisk kateter urin, eller urin opsamlet ved steril blærepunktur foretrækkes. Alternativt kan urin fra kateter a demeure, eller frisk ladt urin i rent bækken, anvendes.

 

Utensilier:

Urin Monovette opsamlingsglas med borsyre (praktiserende læger og andre som ikke kan sende på køl) - grønne, bestilles via depotet i Nykøbing F. (Se Bestillingsseddel bilag 1).


OBS: Prøvemængden skal være 10 ml. Ved en mindre prøvemængde vil borsyre koncentrationen blive for høj, og bakterierne kan dø.Urin Monovette opsamlingsglas (hospitalsafdelinger) - gule, bestilles via Nasa/Oracle.Sterilt spidsglas må IKKE anvendes.


 

Prøvetagning
Morgenurin. Alternativt urin opsamlet mindst 2 timer efter sidste vandladning.


Opsamling af midtstråleurin:

 • Sørg for at have rene hænder
 • Mænd skal trække forhuden tilbage
 • Kvinder skal holde skamlæberne adskilt med fingrene eller evt. blot sidde med spredte ben så urinen kan løbe frit uden der kommer noget med fra skedeåbningen.
 • Vandet lades i toilettet til cirka halvtømt blære, hvorefter opsamlingsbægeret holdes ind i urinstrålen, og urin (midtstrålen) opsamles til bægeret er ca. halvt fyldt.
 • Resterende urin lades i toilettet.
 • Urinen afleveres straks til lægen eller overhældes i speciel opsamlingsbeholder egnet til urinprøve.

Se Borsyreurin - Urinmonovette opsamlingsglas (praktiserende læger) eller Opsamling af urin i Monovetteglas til dyrkning og resistens (afdelinger).

 

Opbevaring og forsendelse

Prøver fra hospital opbevares i køleskab (4°C) indtil forsendelse.

Prøver fra praksis i Monovette glas med borsyre opbevares i køleskab (4°C) indtil forsendelse. Sendes med almindelig post.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Negative urindyrkninger besvares første hverdag efter modtagelsen: Ingen vækst.

 

Positive urindyrkninger besvares med:

 1. Bakterienavn, mængdeangivelse (bakterier/ml) og evt. resistensbestemmelse, hvis fundet skønnes klinisk relevant efter følgende hovedprincipper:

a)     Renkultur: ≥ 103 Enterobakterier/ml

b)     Renkultur: ≥ 104 bakterier/ml af andre typiske uropatogene bakterier

c)     Blandingskultur: afhængigt af species og indbyrdes mængdeforhold

 1. En kommentar: "I blanding med hud- og/eller slimhindeflora" kan være tilknyttet.

 2. Hvis der på rekvisitionssedlen er anført, at patienten har KAD, påføres følgende stempeltekst, hvis der er vækst af 1 eller flere patogene bakterier: "Forekomst af bakterier eller svampe i urin hos patienter med kateter á demeure er ofte et udtryk for kolonisation og ikke infektion".

 3. Vækst af hud- og/eller slimhindeflora.

 4. Blandingsflora (tre eller flere uropatogene mikroorganismer eller to uropatogene mikroorganismer sammen med hud- og/eller slinhindeflora): "Fundet tyder på forurening med fækal flora under opsamling".

Ca. 40 % besvares første hverdag efter modtagelsen.

Ca. 90 % besvares på 2-3 dage.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Akkreditering

Analysen er akkrediteret af DANAK efter ISO 15189 Standarden

 


 
05.11.2021