Udskriv
 

Urindyrkninger, KMD

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Akkreditering
 
1) Princip

Kvantitativ aerob dyrkning med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse af bakterier, som forekommer i betydende mængde.

 
 
2) Indikation

Symptomer på urinvejsinfektion.

Undersøgelse af gravide for asymptomatisk bakteriuri.

Ved mistanke om urosepsis bør bloddyrkning ledsages af urindyrkning - også hos kateteriserede.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Midtstråleurin, diagnostisk kateter urin, eller urin opsamlet ved steril blærepunktur foretrækkes. Alternativt kan urin fra kateter a demeure, eller frisk ladt urin i rent bækken, anvendes.

 

Utensilier:

Urin Monovette opsamlingsglas med borsyre (praktiserende læger og andre som ikke kan sende på køl) - grønne, bestilles via depotet i Nykøbing F. (Se Bestillingsseddel bilag 1).

OBS: Prøvemængden skal være 10 ml. Ved en mindre prøvemængde vil borsyre koncentrationen blive for høj, og bakterierne kan dø.

Urin Monovette opsamlingsglas (hospitalsafdelinger) - gule, bestilles via Nasa/Oracle.

Sterilt spidsglas må IKKE anvendes.

 

Prøvetagning
Morgenurin. Alternativt urin opsamlet mindst 2 timer efter sidste vandladning.

Opsamling af midtstråleurin:

• Sørg for at have rene hænder

Mænd skal trække forhuden tilbage

• Kvinder skal holde skamlæberne adskilt med fingrene eller evt. blot sidde med spredte ben så urinen kan løbe frit uden der kommer noget med fra skedeåbningen.

Vandet lades i toilettet til cirka halvtømt blære, hvorefter opsamlingsbægeret

holdes ind i urinstrålen, og urin (midtstrålen) opsamles til bægeret er ca. halvt fyldt.

Resterende urin lades i toilettet.

Urinen afleveres straks til lægen eller overhældes i speciel opsamlingsbeholder egnet til urinprøve. Se Borsyreurin - Urinmonovette opsamlingsglas (praktiserende læger) eller Opsamling af urin i Monovetteglas til dyrkning og resistens (afdelinger).

 

Opbevaring og forsendelse

Prøver fra hospital opbevares i køleskab (4°C) indtil forsendelse.

Prøver fra praksis i Monovette glas med borsyre opbevares i køleskab (4°C) indtil forsendelse. Sendes med almindelig post.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Negative urindyrkninger besvares første hverdag efter modtagelsen: Ingen vækst.

 

Positive urindyrkninger besvares med:

  1. Bakterienavn, mængdeangivelse (bakterier/ml) og evt. resistensbestemmelse, hvis fundet skønnes klinisk relevant efter følgende hovedprincipper:

a)     Renkultur: ≥ 103 Enterobakterier/ml

b)     Renkultur: ≥ 104 bakterier/ml af andre typiske uropatogene bakterier

c)     Blandingskultur: afhængigt af species og indbyrdes mængdeforhold

  1. En kommentar: "I blanding med hud- og/eller slimhindeflora" kan være tilknyttet.
  2. Hvis der på rekvisitionssedlen er anført, at patienten har KAD, påføres følgende stempeltekst, hvis der er vækst af 1 eller flere patogene bakterier: "Forekomst af bakterier eller svampe i urin hos patienter med kateter á demeure er ofte et udtryk for kolonisation og ikke infektion".
  3. Vækst af hud- og/eller slimhindeflora.
  4. Blandingsflora (tre eller flere uropatogene mikroorganismer eller to uropatogene mikroorganismer sammen med hud- og/eller slinhindeflora): "Fundet tyder på forurening med fækal flora under opsamling".

Ca. 40 % besvares første hverdag efter modtagelsen.

Ca. 90 % besvares på 2-3 dage.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Akkreditering

Analysen er akkrediteret af DANAK efter ISO 15189 Standarden

 


 
24.11.2017