Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae DNA/RNA (Order ID: 12250), KMA

 

 

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) Akkreditering
 
1) Princip

Påvisning af DNA fra Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae med en nukleinsyre amplifikations test (BD ProbeTec™ på BD Viper™). Positive fund af N. gonorrhoeae konfirmeres med supplerende analyse på BD MAX™ PCR platform.

 

Undersøgelsen påviser alle kendte typer og varianter af C. trachomatis.
Resultatet angives som påvist eller ikke påvist for hver af de to mikroorganismer.


 
2) Indikation
 • Ved kendt C. trachomatis/N. gonorrhoeae eksposition (fx. som led i kontaktopsporing).
 • Ved symptomer, som giver mistanke om infektion, især hos yngre kvinder <26 år og hos mænd <30 år.
 • Ved anden påvist seksuel overførbar infektion uanset alder.
 • Efter individuel vurdering som opfølgning hos patienter med flere tidligere tilfælde, da reinfektion er meget hyppig.
 • Ved hyppig skift af seksualpartnere og usikker sex.
 • Før provokeret abort eller hystero-salpingografi (HSG), oplægning af spiral, altid hos kvinder ≤26 år, kan overvejes hos kvinder >26 år.

 

Herudover:

 • Konjunktivitis eller pneumoni hos nyfødte.

 

Se SST Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner 2015.

 

Denne undersøgelse erstatter ikke podning til dyrkning for N. gonorrhoeae, og ved specifik mistanke om gonoré anbefales podning med eSwab prøvetagningssæt eller kulpodepind i Stuarts medium til dyrkning for gonokokker i tilgift til påvisning af DNA. 


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Valideret materiale:

Podning fra urethra eller cervix

Urin (første portion af urin)

Podning fra vagina taget af patienten selv, i lægeklinik eller ambulatorium

Ikke-valideret materiale, men som accepteres:

Podning fra øjne hos spædbørn <1 måned

Luftvejssekret fra børn op til 3 måneder

Podninger fra rektalslimhinder, svælg/tonsiller eller luftveje

 

For ikke-valideret prøvemateriale skal svar ”Ikke påvist” tages med forbehold.

 

Utensilier

 1. Prøvetagningssæt med lyserød bagside: Podning fra cervix.
 2. Prøvetagningssæt med blå bagside: Podning fra urethra hos kvinder og mænd samt konjunktiva hos børn (indeholdende en spinklere podepind).
 3. Prøvetagningssæt med tør podepind: Podning fra vagina.
 4. Specielle prøvetagningsglas til urin – se nedenstående billede.

 

UTM, eSwab og Stuarts medium kan IKKE anvendes.

 

   

 

  

 

 


 

Prøvetagning

Chlamydia trachomatis findes i epithelceller – ikke i pus. Derfor skal pus og sekret fjernes før prøvetagningen. Ved prøvetagning bruges et så kraftigt tryk, at epithelceller skrabes løs.

 

Urinprøver

Der bør gå mindst en time fra sidste vandladning inden prøvetagning. Urin opsamles uden forudgående afvaskning i en steril beholder. Kun de første 20-60 ml skal opsamles ("first catch") dvs. ikke midtstråleurin. Derefter overføres 2 ml til diluentrøret. Volumen skal være indenfor de to målestreger. Låget skrues på så det er lukket tæt.

Undersøgelse af førstladte urin hos kvinder har lavere sensitivitet. 

 

Cervixprøver

Brug vatpind med hvidt skaft til at fjerne slim fra orificium, hvorefter vatpinden kasseres. Podepind med lyserødt skaft indføres i cervikalkanalen og roteres med et fast tryk mod slimhinden i 15-30 sekunder. Den fjernes, og spidsen placeres i bunden af transportrøret. Skaftet afknækkes, og låget skrues på, så det er lukket tæt.

 

Urethraprøver (kvinder)

Podepinden føres ind i urethra og roteres fast mod slimhinden. Videre procedure som anført under cervixprøver.

Der anbefales både cervixpodning og samtidig urethrapodning for at maksimere den diagnostiske sensitivitet.

 

Urethraprøver (mænd)

Podepinden indføres 2-4 cm ind i urethra og roteres 3-5 sekunder. Videre procedure som anført under cervixprøver.

 

Vaginaprøver

1.    Indfør podepinden ca. 5 cm forbi introitus og roter podepinden 10-30 sekunder. Vær sikker på slimhindekontakt.

2.    Derefter overføres podepinden til rør med 2 ml opsamlet urin (se urinprøver). Kør podepinden rundt i væsken i 15 sekunder. Klem væsken ud af podepinden ved at skubbe den mod rørets væg. Kasser derefter podepind og skru låget fast.

OBS! Denne prøve må ikke sendes som en tørpind, men skal udrystes i chlamydiarør med urinprøve.

Se Instruktion til Klamydia- og Gonokoktest.

 

Øjne (nyfødte)

Podepinden gnides mod indersiden af nedre øjenlåg. Videre procedure som anført under cervixprøver.

 

Luftveje (småbørn)

Podepinden gnides rundt i svælget og på tonsiller. Videre procedure som anført under cervixprøver.

 

Svælg (voksne)
Podepinden gnides rundt i svælget og på tonsiller. Videre procedure som anført under cervixprøver.

 

Rectum

Kun ved specifikke symptomer. 

 

Opbevaring og forsendelse

I køleskab til forsendelse.

 

Prøven sendes til klinisk mikrobiologisk afdeling via transportordning mellem sygehusene eller via prøveafhentningsordning fra praksis.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse.


 
5) Svar og tolkning

C. trachomatis: Påvist

C. trachomatis: Ikke påvist

N. gonorrhoeae: Påvist

N. gonorrhoeae: Ikke påvist

N. gonorrhoeae: Inkonklusiv. Ny prøve udbedes

 

C. trachomatis/N. gonorrhoeae undersøgelse udføres alle hverdage i Slagelse. For prøver der er afdelingen i hænde inden kl. 8.30 vil skriftligt svar normalt blive afsendt samme eftermiddag. Svar for positive N. gonorrhoeae vil først blive afgivet efterfølgende formiddag.


 
6) Bemærkninger

Ved positiv N. gonorrhoeae PCR anbefales fremsendelse af særskilt podning til dyrkning for N. gonorrhoeae og resistensundersøgelse, men positiv PCR anses for at være et sikkert resultat og bør under alle omstændigheder føre til behandling.

 

Kontrolpodning: Metoden kan ikke bruges som behandlingskontrol. Behandlingskontrol skal sendes til dyrkning for N. gonorrhoeae.

 

Anonym individuel anmeldelse af gonorré: Enhver læge, der får en patient med gonorré til behandling, skal anmelde tilfældet til Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut på formular 1510.

 

Påvisning af C. trachomatis opfattes som udtryk for infektion. Chlamydia DNA (fra "døde bakterier") kan imidlertid påvises op til 2-4 uger efter vellykket, afsluttet behandling uanset patienten er rask og smittefri.


Lymphogranuloma verenereum (LGV) er en invasiv infektion, der skyldes C. trachomatis genovar L 1-3. Undersøgelsen kan udføres på Statens Serum Institut på prøver, der findes positive for C. trachomatis. Såfremt en chlamydiaprøve ønskes undersøgt for LGV typer, skal et ønske om dette påføres rekvisitionen for den enkelte prøve. 

 

Den positive prædiktive værdi falder med alderen, dvs. risikoen for et falsk positivt resultat stiger, jo ældre den testede person er.


 
7) Akkreditering

Analysen for Neisseria gonorrhoeae er akkrediteret af DANAK efter ISO 15189 Standarden.

 


 

Bilag:
Akkrediteringsmærke
Instruktion til Klamydia- og Gonokoktest
SST Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner 2015
19.03.2020