Chlamydophila pneumoniae - antistoffer - NPU17003 , KMD

Slettet dokument

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
 
1) Princip

Måling af Chlamydophila pneumoniae IgG og IgM antistoffer i serum.


 
2) Indikation

Ved mistanke om atyptisk pneumoni tilrådes istedet at bestille: Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae PCR , KMD

 

Antistof bestemmeler er ikke egnet til akut diagnostik af atypisk pneumoni, da IgM antistoffer først udvikles 2-3 uger henne i sygdomsforløbet. Antistofbestemmelse kan overvejes ved undersøgelse af patienter med persisterende hoste


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

4 ml blod eller 2 ml serum eller 2 ml citrat-, heparin- eller EDTA-plasma.

 

Utensilier

Gelglas eller citrat-, heparin- eller EDTA-glas.

 

Prøvetagningstidspunkt

Første prøve så tidligt som muligt i sygdomsforløbet gentaget nogle uger i træk med henblik på titerstigning.

 

Opbevaring og forsendelse

I køleskab til forsendelse.

Transportkasser mellem sygehuse eller almindelig post fra dag til dag.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse


 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse
Analysen udføres 1 gang om ugen, svar kan forventes samme eller næste dag.

Se Oversigt over analysedage for antistof undersøgelser.

 

Besvares som:

- Negativ

- Gråzone (måle-værdier tæt ved grænseværdien)

- Positiv (IgM)

- Positiv, efterfulgt af en talværdi (IgG)

 

På baggrund af den høje naturlige forekomst af antistoffer i befolkningen er positivt svar ikke særligt brugbart til klinisk diagnostik. Et negativt svar efter >2-3 ugers sygdom udelukker diagnosen med stor sikkerhed.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

IgG IgM Klinisk konklusion
Positiv Negativ Immun eller reaktivering
Positiv eller Negativ Positiv Akut eller nylig overstået infektion
Negativ Negativ Ikke inficeret eller i inkubationsfasen

 


 
6) Bemærkninger

Baggrund:

Chlamydophila pneumoniae giver luftvejs infektion præget af hoste, feber i begyndelsen, hæshed og ondt i halsen. Ekspektoration er sparsom, der kan være krepitation. Sygdommen er mild, men kan vare i 2-6 uger specielt med vedvarende hoste.

Infektionen må være relativt hyppig med uerkendte milde forløb, idet 32% af de undersøgte er IgG positive med den valgte cutoff. Der er således et højt naturligt baggrundsniveau i befolkningen.

 

 

 

 

Figur 1. Fordeling af måleværdier på 2359 konsekutive rutinepatienter. 


 
7) NPU-kode
NPU17003 P—Chlamydophila pneumoniae-antistof; arb.stofk.(liste)
 
20.11.2017