Hepatitis A virus antistof - NPU17657, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
 
1) Princip
Måling af hepatitis A virus total antistof og hepatitis A virus IgM antistof med et immunologisk assay.
 
2) Indikation

Mistanke om hepatitis A virus infektion.

Bestemmelse af hepatitis A virus immunstatus.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

4 ml blod eller 2 ml serum eller 2 ml citrat-, heparin- eller EDTA-plasma.

 

Utensilier:

Gelglas, citrat-, heparin- eller EDTA-glas.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Prøven sendes til Klinisk mikrobiologisk afdeling via transportordning mellem sygehusene eller via prøveafhentningsordning fra praksis.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.

 

(Hvis hepatitis B og hepatitis C virus antistoffer ønskes undersøgt sendes prøver til Klinisk Immunologisk afdeling i Næstved).


 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Analysen udføres alle hverdage.

 

Besvares for både total og IgM som:

- Negativ

- Grænseværdi, tvivlsom postiv reaktion

- Positiv

 

Svar gives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

 

HAV IgM HAV total Tolkning
Negativ Negativ Ikke inficeret med hepatitis A eller i inkubationsfasen
Positiv Positiv Akut eller nylig overstået infektion med hepatitis A
Negativ Positiv Overstået infektion med hepatitis A eller vaccineret. Immun mod hepatitis A

 


 
6) Bemærkninger

Anmeldelse:

Individuelt anmeldelsespligtig:

Akut hepatitis A skal anmeldes på blanket 1515.

 

Vejledning om blanketudfyldelse findes på:
https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/anmeldelse-af-sygdomme.


 
7) NPU-kode
NPU17657 P—Hepatitis A virus-antistof; arb.k.(liste)
 
25.08.2020