Mycoplasma pneumoniae antistoffer - NPU02853, KMD

Slettet dokument

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) NPU-kode
 
1) Princip

Måling af IgM og IgG antistoffer mod Mycoplasma pneumoniae med et immunologisk assay.


 
2) Indikation

Formodning om luftvejsinfektion med Mycoplasma pneumoniae.

Kan bruges efter behandling er startet ellers tilrådes især tidligt i forløbet PCR undersøgelse (Pneumoni-udredning (atypisk pneumonipakke)).


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

4 ml blod eller 2 ml serum eller 2 ml citrat-, heparin- eller EDTA-plasma.

 

Utensilier:

Gelglas eller citrat-, heparin- eller EDTA-glas.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Transportkasser mellem sygehuse eller almindelig post fra dag til dag.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Analysen udføres 1 gang om ugen, svar kan forventes samme eller næste dag.

Se Oversigt over analysedage for antistof undersøgelser

Besvares for både IgM og IgG som:
- Negativ
- Grænseværdi, tvivlsomt positiv reaktion
- Positiv, efterfulgt af en talværdi.

 

Svar gives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:
Fund af IgM antistoffer tyder på akut infektion med Mycoplasma pneumoniae. Reinfektion medfører sædvanligvis ikke et IgM respons. Efter infektion kan IgG antistoffer påvises i flere år. Ved reinfektion ses ofte en stigning i IgG antistoffer. Denne prøve erstatter  "MPT" og "KAT".

Figur 1.  De røde IgM positive (>2.5 Units) ses kun i perioder med øget prøvetagnings aktivitet. De stiplede linier er de af producenten anbefalede cutoffs, som bruges til at klassificere de negative eller positive svar.

 

Mycoplasma pneumoniae infektion er hyppig og derfor har næsten alle de patienter, der undersøges en vis IgG reaktivitet (figur 1).

 

Tolkning af antistofmåling til diagnostik af akut infektion er vanskelig. En patient med aktiv infektion (enkeltstående prøve) vil ligge opadtil og til højre i figuren. Hvis prøven gentages med mindst en uges mellemrum, kan man prøve at plotte begge punkter i ovenstående figur og se efter en bevægelse fra hovedpopulationen mod højre ud i den tyndere del af populationen eller en ændring fra klart negative måleværdier.

 

PCR undersøgelse tilrådes i stedet for antistofmåling i de fleste tilfælde (Pneumoni-udredning (atypisk pneumonipakke)).


 
6) NPU-kode
NPU02853 P—Kuldeagglutinin+Mycoplasma pneumoniae-antistof; arb.stofk.(liste)
 
22.11.2017