Punktur-, pleura-, peritonealdialyse-, led-, ascites- og peritonealdialysevæske, Dyrkning: Epic order ID: 10011 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og Tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Mikroskopi og dyrkning for aerobe og anaerobe bakterier med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse.

Mikroskopi og dyrkning for gærsvampe og skimmelsvampe.


 
2) Indikation

Mistanke om infektion forårsaget af bakterier eller svampe.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Sædvanligvis sterile væsker som f.eks. pleuravæske, peritonealdialysevæske, ledvæske, ascitesvæske eller perikardievæske.

Så meget materiale som muligt, dog max. 10 ml.

 

Utensilier:

Sterilt prøverør uden tilsætning. Det er vigtigt at fremsende flydende materiale, altså IKKE podepind, da mikroskopi ellers ikke er mulig.

 

 

Prøverne kan evt. fremsendes i bloddyrkningskolber, prøven skal da rekvireres som hhv. Pleuravæske (bloddyrkningskolber), Peritonealdialysevæske (bloddyrkningskolber), Ledvæske (bloddyrkningskolber) og Ascitesvæske (bloddyrkningskolber).

 

Prøvetagning:

Prøven udtages sædvanligvis ved perkutan punktur efter desinfektion som ved bloddyrkning. Prøven tages så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.


 
4) Udføres på

Akutte prøver fra Nykøbing Falster sygehuse skal, efter aftale på telefon 56 51 57 31, sendes til klinisk mikrobiologisk afdeling på Nykøbing Falster sygehus:

 

Hverdage 

Lørdage

kl. 7.00 til 18.00

kl. 7.00 til 15.00

Søndage og helligdagekl. 7.00 til 14.00

                                                                                               

Akutte prøver fra Holbæk, Ringsted, Slagelse, Næstved,  Roskilde og Køge sygehuse skal, efter aftale på telefon 58 55 94 04, sendes til klinisk mikrobiologisk afdeling på Slagelse sygehus:

 

Hverdage 

Lørdage

kl. 7.00 til 20.00

kl. 7.00 til 16.00

Søndage og helligdage kl. 7.00 til 16.00

 

Udenfor disse tidspunkter, sendes akutte prøver til klinisk mikrobiologisk afdeling på Slagelse sygehus. Vagthavende bioanalytiker skal orienteres om, at prøven kommer, telefonnummer på vagthavende oplyses på 58 55 90 00.  Rekvirende afdeling sørger selv for transport. NB! Når akutte prøver fremsendes med taxa, skal prøve og rekvisitionsseddel anbringes i en lukket adresseret kuvert, telefonnummer på vagthavende bioanalytiker anføres uden på kuverten.

 

Hvis der er spørgsmål til overlæge i beredskabsvagt oplyses dennes telefonnummer på 58 55 90 00.


 
5) Svar og Tolkning

Svar

Akutte prøver og andre prøver, hvor svaret kan kræve akut indsats, besvares telefonisk.

Negative prøver besvares skriftligt efter 2 døgn.

Positive prøver besvares skriftligt med navn på mikroorganisme(r), mængdeangivelse og resistensbestemmelse.

95 % af de positive prøver besvares efter 2-3 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning

Ved korrekt prøvetagning er ethvert bakteriefund signifikant.

Såfremt der er indlagt fremmedlegemer i kaviteten (fx dræn) kan det dog være vanskeligt at skelne mellem kolonisering og infektion.


 
6) Bemærkninger

Hvis der ønskes undersøgelse for TB må separat prøve sendes til Mykobakterieafdelingen, Statens Serum Institut.


 
05.12.2018