Pus og Podninger Epic order ID: 10011 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
 
1) Princip
Aerob og anaerob dyrkning med efterfølgende identifikation og eventuel resistensbestemmelse. Anaerob dyrkning foretages dog ikke rutinemæssigt ved podninger fra decubitus, ulcus cruris og impetigo. Ved flydende prøvemateriale suppleres med mikroskopi.
 
2) Indikation
Ved kliniske tegn på infektion i sår eller bløddele. Dyrkning fra fistelåbninger giver ofte vækst af en "fistelflora", der sjældent er repræsentativ for en evt. dybereliggende infektion.
 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

 

Pus

Pus eller sekret i prøverør eller aspireret i sprøjte foretrækkes frem for podning med podepind. Om muligt fremsendes 4-5 ml materiale. Glasset må kun fyldes halvt.

 

Utensilier

Sterilt prøverør, eventuelt sprøjte med steril lukkeprop.

 

Podepind

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse og Nykøbing, anvendes eSwab (se Utensilier).

UTM medium kan IKKE anvendes.
 

Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Praksis bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (Se Bestillingsseddel bilag 1).

 

Tidspunkt for prøvetagning:

Så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.

 

Prøvetagning:

Det er altid bedst at fremsende væv/pus fremfor en podepind.

Ved mængder over ½-1 ml bør materialet overføres til et sterilt prøverør og forsendes i dette.

Ved mindre mængder kan materialet fremsendes i den sprøjte, der anvendes til aspiration: Kanylen FJERNES, og sprøjten lukkes med steril lukkeprop.

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom
Aktuel infektionsdiagnose
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning

VIGTIGT at anføre anatomisk lokalisation, da det højner kvaliteten af prøvesvaret.

Sygehusafdelinger sender PTB sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk afdeling.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Af hensyn til dyrkning af anaerobe bakterier bør hurtig forsendelse tilstræbes.

Prøven sendes til KMA via transportordning mellem sygehusene eller via prøveafhentningsordning fra praksis.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Negative prøver besvares skriftligt efter 1-2 døgn.

Positive prøver med mikroorganismer, der skønnes relevante, besvares skriftligt med navn på mikroorganisme(r), mængdeangivelse og resistensbestemmelse. 

Podning fra kroniske sår (ulcus cruris, decubitus) samt fra fistelåbninger besvares summarisk. Fund af hæmolytiske streptokokker og Staphylococcus aureus vil dog altid blive anført.

95 % af de positive prøver besvares efter 2-3 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

Fund af potentielt patogene bakterier er ikke ensbetydende med, at man har fundet det ætiologiske agens til den pågældende infektion. Angivelse af resistensforhold for en bakterie betyder ikke nødvendigvis, at antibiotisk behandling tilrådes.


 
23.07.2021