Sektionsmateriale - Dyrkning Epic order ID:10011 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
 
1) Princip

Aerob og anaerob dyrkning med efterfølgende identifikation af bakterier og svampe.


 
2) Indikation

Ved mistanke om, at en ikke tidligere diagnosticeret infektion har bidraget til patientens død.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Væv fra fx. lever, milt, nyrer og lunger samt eventuelt andre infektionssuspekte områder. Hjerteblod.

Prøverør må højst fyldes halvt (1-2 ml er tilstrækkeligt).

Vævsprøver af maksimalt ært-størrelse.

 

Utensilier:

Sterile prøverør

Sterile pasteurpipetter

Sprøjte (hvis nålen har været brugt, skal denne fjernes inden forsendelse)

Evt. ekspektoratæske komplet med forsendelsesbeholder.

Evt. podepind i transportmedium.

Jodspiritus 2,5 eller 5%

 

Tidspunkt for prøvetagning:

Hurtigst muligt efter dødsfaldet.


Prøvetagning:

Prøverne skal udtages sterilt. Dette sker bedst på følgende måde: Kropshulen åbnes aseptisk (jodning, sterile handsker og instrumenter). Før prøvetagning desinficeres indstikssteder med jodspiritus 2,5 eller 5%. Inden udtagning af organblokken aspireres med sterile pasteur-pipetter eller sprøjte+kanyle fra relevante organer, og materialet overføres til sterile prøverør. Hjerteblod aspireres med sprøjte og kanyle og overføres aseptisk til sterile prøverør.

Hvis der i øvrigt findes fokale infektionsprocesser foretages aspiration eller udtages vævsprøver, og hvor dette ikke er muligt, anvendes podepind.

Vævsprøver anbringes hver for sig i sterile prøverør, evt i ekspektoratæske komplet med forsendelsesbeholder. Hvis podepind anvendes, anbringes den i transportmedium.


Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Isolerede stammer identificeres og resistensbestemmes efter skøn. Negative svar udsendes efter ca. 2 døgn.

 

Svar afgives elektronisk til Sundhedsplatform.

 

Tolkning: Trods omhyggelig udtagning af materiale ses ofte kontamination af prøverne.


 
03.12.2018