Spinalvæske, dyrkning og resistens - Epic order: 10011, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip
Mikroskopi med henblik på bakterier og celler (mono- og polynukleære leukocytter) samt dyrkning med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse. Udvidet anaerob dyrkning foretages på speciel indikation (fx hjerneabsces). Celletallet vurderes semikvantitativt per synsfelt og må ikke forveksles med absolut celletal per liter som fås fra Klinisk biokemisk afdeling
 
2) Indikation

Ved klinisk mistanke om meningit, specielt hvis spinalvæsken er uklar, er der indikation for akut mikrobiologisk undersøgelse. Hvis spinalvæsken er klar, og den kliniske meningit mistanke er mere usikker, afventes celletælling, inden der bestilles akut transport til Slagelse Sygehus.

Hvis spinalvæsken har normalt celletal, vil der som hovedregel ikke være indikation for akut undersøgelse.


 
3) Fremgangsmåde
  • Prøvemateriale: Spinalvæske udtaget ved lumbalpunktur.
  • Utensilier: Sterile spidsbundede prøverør. Helt klar plastik foretrækkes.
  • Prøvetagning: Der udføres huddesinfektion 2 gange, bedst med 2,5% jodsprit eller med 0,5% klorhexidin i 70% alkohol. Desinfektionsmidlet skal have lov til at tørre mellem påføringerne og inden punkturen. Spinalvæsken tages fra i separate glas til Klinisk mikrobiologisk afdeling, Klinisk kemisk afdeling, og evt. andet.
  • Prøvemængde: 1-3 ml spinalvæske.
  • Opbevaring: I køleskab (4ºC).
  • Forsendelse: Kort transporttid bør sikres. Evt. i kølekasse.

 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus

Hverdage 

Lørdage

kl. 7.00 til 22.00

kl. 7.00 til 16.00

Søndage og helligdage

kl. 7.00 til 16.00

 

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Nykøbing F. sygehus.

 

Hverdage 

Lørdage

kl. 7.00 til 18.00

kl. 7.00 til 15.00

Søndage og helligdage

kl. 7.00 til 14.00

 

Udenfor disse tidspunkter, sendes akutte prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus. Vagthavende bioanalytiker skal orienteres om, at prøven kommer. Telefonnummer på vagthavende oplyses på 58 55 90 00. Rekvirerende afdeling sørger selv for transport.


NB! Når akutte prøver fremsendes med taxa, skal prøve og rekvisitionsseddel anbringes i en lukket kuvert. Telefonnummer på vagthavende bioanalytiker kan med fordel noteres på kuverten.


 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse

Positivt dyrkningsfund telefoneres straks til rekvirerende afdeling. Samtidigt kan gives råd om antibiotisk behandling. Resistensbestemmelse foreligger som regel 1-2 døgn senere. Skriftligt svar afgives efter fuldført identifikation og resistensbestemmelse. Negativt svar afgives efter 3 døgns inkubation.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Bemærkninger

Særlige bemærkninger:

TB: Ziehl-Neelsen farvning til direkte påvisning af mykobakterier udføres kun efter aftale. (Ved klinisk formodning om tuberkuløs meningitis bør behandling institueres uden at afvente mikrobiologiske undersøgelser). Se Mykobakterier.

 

Neuroborreliose:  Husk samtidig serumprøve. Se Borrelia antistoffer IgM og IgG i serum - Intrathekal syntese.

 

Virus: Ved mistanke om viral meningitis eller encephalitis skal der sendes en seperat spinalvæske. Ved antistof-index: Husk samtidig blodprøve.

Se Spinalvæske - Enterovirus PCR, Herpesvirus PCR (Herpes Simplex Virus 1+2 og Varizella Zoster Virus) og Herpes simplex og Varicella Zoster antistof-index (spinalvæske i forhold til serum).


 
22.11.2021