Svælgpodning Epic order ID:10011 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
 
1) Princip
Aerob dyrkning for hæmolytiske streptokokker gruppe A,C og G.

 
2) Indikation

Kliniske tegn på halsbetændelse. I visse tilfælde ved smitteopsporing.

Anvendes "Bedside-kit" til hurtig påvisning af hæmolytiske streptokokker gruppe A, bør suppleres med prøve til dyrkning og resistensbestemmelse, hvis behandling med makrolider (erythromycin-gruppen) overvejes.

Kontroldyrkning efter afsluttet antibiotisk behandling er ikke indiceret.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Podning fra tonsiller og evt. andre områder i pharynx med tegn på inflammation. Undgå kontamination fra mundhule og tungeryg.

 

Utensilier:

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse, anvendes eSwab (se Utensilier).

 

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Nykøbing F., anvendes kulpodepind og Stuarts transportmedium som hidtil.

 

UTM medium kan IKKE anvendes.

 

 

Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Alle praktiserende læger og speciallæger i  tidligere Vestsjællands og Storstrøms Amt  bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (Se Bestillingsseddel bilag 1).

Speciallæger i tidligere Roskilde Amt bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (Se Bestillingsseddel bilag 2).

 

Prøvetagning:

Prøven tages før antibiotisk behandling.

 

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom
Aktuel infektionsdiagnose
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning

 

Sygehusafdelinger sender PTB sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk afdeling.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Forsendelse i transportmedium kan foregå med alm. post.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Negative prøver besvares skriftligt efter 2 døgn: "Ingen vækst af hæmolytiske streptokokker grp. A,C el. G".

Positive prøver besvares skriftligt efter 2-3 døgn med gruppebestemmelse af den hæmolytiske streptokok, vækstgrad og resistensbestemmelse.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

 

Tolkning:

Hæmolytiske streptokokker kan findes hos symptomfri bærere.

 

Særlige bemærkninger:
Ønskes prøven undersøgt for andre mikroorganismer anføres dette ved rekvirering.

Ved formodning om difteri (belægninger i fauces og larynx) rekvireres undersøgelse for difteri-bakterier.

Ved formodning om kighoste sendes sekret eller podning fra nasopharynx til PCR. Se kighoste-vejledning.


 
03.12.2018