Varicella Zostervirus IgG antistof - NPU12275, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Baggrund
7) NPU-kode
 
1) Princip
Måling af IgG antistoffer mod Varicella Zoster virus (VZV) med et immunologisk assay.
 
2) Indikation
  • Mistanke om primær infektion (varicella/skoldkopper) især hos voksne, hvor sygdommen kan være alvorlig.
  • Mistanke om reaktivering (zoster).
  • Bestemmelse af VZV immunstatus.
  • Ved mistanke om VZV encephalitis anbefales PCR undersøgelse eller intrathekal antistofbestemmelse. Begge analyser udføres på Statens Serum Institut.
 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale: 4 ml blod eller 2 ml serum eller 2 ml citrat-, heparin- eller EDTA-plasma

Utensilier: Gelglas eller citrat-, heparin- eller EDTA-glas.

Opbevaring: Køleskab (4°C).

Forsendelse: Almindelig post.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse: Analysen udføres en gang ugentligt og besvares som:

- Negativ <=149 arbitrære enheder.

- Positiv  >=150 arbitrære enheder.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning: Ved primær infektion (varicella) indtræder serokonversion (skift fra negativt til positivt resultat). Efter varicella kan varicella-zoster virus IgG antistof påvises resten af livet. Ved reaktivering stiger mængden af IgG. Ved sammenligning af prøver fra samme patient skal forskellen mellem talværdierne være mindst en faktor 3, for at ændringen er signifikant. I praksis er det meget sjældent at titerstigninger kan påvises da ændringen oftest vil sket inden den kliniske prøve tages første gang.

 

 

 

Negative (sort søjle <150), høje værdier over ca. 3100 arbitrære enheder.

50 (5%) blev fundet negative ud af alle undersøgte konsekutive prøver.


 
6) Baggrund

Varicella er hyppigst i børnehave- og skolealderen. Næsten alle over 15 år, der er født i Danmark, er immune. Infektionen er meget smitsom, dels som kontaktsmitte og dels ved dråbeoverførsel, oftest fra bristede vesikler. Inkubationstid er ca. 14 dage. Varicel eksanthemet begynder i ansigtet og på truncus med senere spredning til ekstremiteter. Kan kompliceres med varicelpneumoni og hos immuninkompetente kan varicella antage et fulminant forløb.

 

Efter overstået infektion vil virus opholde sig i latent inficerede celler i de sensoriske ganglier og kan senere i livet reaktiveres i form af zoster (helvedesild). Dette ses særligt hos ældre og hos immuninkompetente. Zoster kan ledsages af smertefuld post herpetisk neuralgi, særligt hos ældre ubehandlede patienter. Primær VZV infektion hos gravide kan forårsage alvorlige misdannelser hos fosteret.


 
7) NPU-kode
NPU12275 P—Human herpesvirus 3-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
 
31.08.2020