Ørepodning Epic order ID: 10011 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Aerob dyrkning med efterfølgende identifikation af potentielt patogene bakterier og svampe og resistensbestemmelse af udvalgte bakterier. Anaerob dyrkning udføres kun ved oplysning om særlige forhold, f.eks. mastoiditis.


 
2) Indikation

Akut otitis media. Dyrkning af mellemøresekret i tilslutning til paracentese. Podning fra ydre øregang ved mistanke om ekstern otitis.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Sekret eller pus opsamles på podepind i forbindelse med paracentese. Kontamination fra ydre øregang bør undgås.

 

Utensilier:

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse, anvendes eSwab (se Utensilier).

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Nykøbing F., anvendes kulpodepind eller speciel metal-vatpodepind og Stuarts transportmedium.

UTM medium kan IKKE anvendes.

 

 

Sygehuse bestiller utensilier via Nasa/Oracle.

Praksis bestiller utensilier via depotet i Nykøbing F. (Se Bestillingsseddel bilag 1).

 

Prøvetagning:

Før antibiotikabehandling.

 

Rekvisitionen udfyldes med:

Grundsygdom.
Aktuel infektionsdiagnose.
Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning.

 

Sygehusafdelinger sender PTB sammen med prøven/prøverne til Mikrobiologisk afdeling.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Forsendelse i transportmedium kan foregå med alm. post.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F. sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

 

Negative prøver besvares skriftligt efter 2 døgn.

Positive prøver besvares skriftligt efter 2-3 døgn med navn på bakterien, vækstgrad og eventuel resistensbestemmelse.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Ved fund af Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus , Hæmophilus influenzae og hæmolytiske streptokokker gr. A, C eller G udføres altid resistensbestemmelse uanset vækstgrad, da disse bakterier er de hyppigste årsager til akut otitis media.


 
6) Bemærkninger

Øreinfektioner efter badning kan skyldes Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophila og Vibrio-arter. Eksposition bør anføres.


 
03.12.2018