SSI liste - prøver der IKKE kan sendes direkte til Statens Serum Institut, KMD

 

SSI liste                    1.07.18

 

Regeringen og Danske Regioner har aftalt en ny arbejdsdeling for de mikrobiologiske analyser.

Langt de fleste analyser udføres af regionerne og skal sendes til KMA i Region Sjælland (rekvireres gennem BBC web). Analyser, der er kritiske for infektionsberedskabet, skal fortsat varetages af SSI. Blandt de prøver, som ikke udføres i regionen og derfor sendes til SSI, er de fleste omfattet af aftalen, og er således allerede betalt gennem aftalen. Disse prøver kan sendes direkte fra praksis i Region Sjælland til Statens Serum Institut (rekvireres via SSI). KMA vil opkræve betaling for analyser indsendt til SSI, som er en del af Region Sjællands diagnostiske repertoire.


Analyser, der står på denne liste, er IKKE betalt via aftalen og skal konfereres med en af klinisk mikrobiologisk afdelings speciallæger. Hvis undersøgelsen accepteres af en af afdelingens speciallæger, kan prøven sendes til Statens Serum Institut og regningen vil blive betalt af Region Sjælland.


1083           Borrelia burgdorferi group (DNA)

329             Flåt- og insektbårne infektioner

137             Bartonella (DNA) (B. henselae og B. quintana)

2029           Hantavirus antistof (IgG, IgM)

2030           Hantavirus (RNA)

218             Hepatitis delta virus (HDV) antistof

316             Helicobacter pylori antistof (IgG)

355             Streptococcus antistof (Streptococcus pyogenes mfl.: Antistreptolysin O og Antistreptokok DNAse B (AST og ASDB))

3000           Langvarig hoste

2015           Fusobacterium necrophorum antistof (IgG)

286             Luftvejsvirus antistof (mod influenzavirus A og B, adenovirus og RSV)

259             Parainfluenzavirus (PIV) antistof

265             Papillomavirus (DNA) (påvisning og genotypning ved microarray)

233             Parvovirus B-19 (DNA)

 

  

Eksempler på analyser, der udføres i Region Sjælland, som skal sendes til KMA

302             Borrelia burgdorferi antistof og intratekal syntese af antistoffer

205             Epstein-Barr virus (EBV) antistof

221             Parvovirus B-19 antistof

240             Herpes Simplex virus (HSV) antistof

294             Herpes Simplex virus (HSV) antistof (typebestemmelse)

277             Human herpesvirus 3 (HHV3) antistof (Varicella Zoster virus, VZV)

140             Nocardia (mikroskopi og dyrkning)

101             Bakteriologisk undersøgelse almindelig (mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse)

102             Vaginal sekret, bakteriologisk undersøgelse

40               Vaginalt udflåd (mikroskopi)

129             Helicobacter pylori (dyrkning)

122             Helicobacter pylori (ag) (antigen i fæces)

111             Actinomyces (mikroskopi og dyrkning)


 
19.11.2018