Legionella PCR, KMD

Slettet dokument

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Påvisning af Legionella pneumophila baseres på undersøgelse for specifikke gensekvenser opformeret ved PCR.


 
2) Indikation

Formodning om nedre luftvejsinfektion som bronkitis eller pneumoni forårsaget af L. pneumophila.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Der kan KUN anvendes prøvemateriale fra nedre luftveje: Ekspektorat, trakealsekret eller BAL-væske.

Prøvemateriale fra øvre luftveje vil IKKE blive analyseret.

Utensilier

Ekspektoratdåse.

Spidsglas.

Beskyttelsesrør.

Prøvetagning

Mindst 1 ml ekspektorat, trakealsekret eller BAL-væske opsamles i ekspektoratdåse eller spidsglas uden yderligere tilsætning.

Rekvisition

Praksis: WebReq.

Sygehus: Elektronisk rekvisition via BCC (se Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver via BCC-systemet) eller rekvisitionsseddel til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus (afkryds analyse nr. 33 på sedlen).

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 °C) til forsendelse.

Sendes umiddelbart efter prøvetagningen i beskyttelsesrør eller ekspektoratdåse med post eller intern transport til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Svar

Legionella pneumophila påvist/ikke påvist.

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bedømmes).

 

Analyse udføres minimum 3 gange om ugen.

Positivt svar afgives telefonisk af læge og elektronisk; negativt svar afgives kun elektronisk.

 

Tolkning

Positivt resultat for Legionella pneumophila er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion. Et positivt resultat for Legionella pneumophila bør dog tolkes på baggrund af, at Legionella er en almindelig forekommende bakterie i ferskvand (også drikkevand).

Negativt resultat udelukker ikke infektion.


 
6) Bemærkninger

Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Få procent af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

 

Analyse for Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae kan rekvireres separat og tilsvarende for Legionella pneumophila.

 

Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.

 

Legionella infektion er en anmeldelsespligtig sygdom.


 
19.03.2014