RS virus (Influenza (A+B) og RS virus DNA/RNA) Epic order ID: 52050 , KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Påvisning af RSV (Respiratorisk syncytial virus) med PCR. Det er en kvalitativ analyse, som påviser RSV (A, B) og influenzavirus A og B i et kombineret assay.


 
2) Indikation

Klinisk mistanke om infektion med RSV.

RSV er en hyppig årsag til infektion i øvre luftveje specielt hos mindre børn.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Analysen er valideret til nasalt aspirat/vask og nasopharynx podning, som er det bedst egnede prøvemateriale.

Podninger skal fremsendes i UTM eller eSwab.

Øvrigt prøvemateriale kan undersøges, men er ikke valideret og vil blive påført bemærkning om, at svar er med forbehold, da prøvematerialet ikke er valideret til analysen.

 

Virus findes intracellulært i luftvejenes celler. Materiale skal således indeholde celler. Spyt og mundskyllevand er IKKE er velegnet.

 

Utensilier:

Podningssættet består af en podepind og virustransportmedium (Universal transport medium; UTM).

Sættet kan bestilles på depotet Nykøbing Falster Sygehus.

Podepind skal blive i transportmediet ved fremsendelse.

eSwab kan anvendes, men UTM er at foretrække.

Kulpodepind i Stuarts transportmedium kan IKKE anvendes.

 

Nasopharynx aspirat: Trachealsugesæt (aspiratet sendes i UTM).

 

 

BAL og trachealsekret indsendes i spidsglas uden tilsætning.

 

 

 

Ekspektoratdåse og transporthylster med gult låg:

 

 

Prøvetagning:

Tidspunkt for prøvetagning:

Tidligt i sygdommens akutte fase.

 

Podning fra nasopharynx: Podepind føres langs bunden af næsehulen i en længde på ca. 7 cm hos en voksen således, at den berører bagvæggen af nasopharynx. Pres podepinden mod siden og rotér den to gange. Placer podepinden i røret med UTM, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.

 

Podning fra svælget: Podepind indføres i den bageste del af pharynx (bag ganebåndet). Herefter presses podepinden mod slimhinden langs bagsiden af tonsil-lejet og føres op og ned 2 gange. Placer podepinden i røret med UTM, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.

 

Nasopharynx aspirat: Sugekateter indføres til nasopharynx og sekretet opsamles i et sterilt spidsglas. Aspiratet overføres til UTM.

 

Sekret fra nedre luftveje: Ekspektorat, trachealsekret, eller BAL-væske opsamles i ekspektoratdåse eller spidsglas.

 

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse skal ske i kølekasse.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse og Nykøbing F sygehuse. Analysen køres dagligt, samt i weekender/helligdage.

 

Slagelse

For prøver som ankommer til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling inden kl. 20 på hverdage, og inden kl. 15 i weekender/helligdage, vil svaret foreligge samme dag.

 

Nykøbing F

For prøver som ankommer til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling inden kl. 16 på hverdage, og inden kl. 11.30 i weekender/helligdage, vil svaret foreligge samme dag.


 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Analyse bevares som

RSV: Påvist/ikke påvist.

Influenzavirus A: Påvist/ikke påvist.

Influenzavirus B: Påvist/ikke påvist.

Da RSV og influenzavirus er et kombineret assay, vil svar for både RSV og influenzavirus fremgå.

 

Slagelse:

Prøver fra indlagte patienter: Svar afgives elektronisk til Sundhedsplatform samme dag, hvis prøven er modtaget i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling inden kl. 20 på hverdage og kl. 15 i weekender/helligdage.

 

Prøver fra ikke-indlagte patienter: Svar afgives elektronisk til lægesystem i almen praksis samme dag eller førstkommende hverdag.

 

Nykøbing:

Prøver fra indlagte patienter: Svar afgives elektronisk til Sundhedsplatform samme dag, hvis prøven er modtaget i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling inden kl. 16 på hverdage, kl. 13 lørdage og kl. 12 søn- og helligdage.

 

Prøver fra ikke-indlagte patienter: Svar afgives elektronisk til lægesystem i almen praksis samme dag eller førstkommende hverdag.

 

Tolkning:
Positivt resultat sammenholdt med relevante kliniske symptomer viser, at patienten har aktuel RSV infektion. 

Negativt resultat udelukker, med stor sandsynlighed, RSV som årsag til infektion.


 
6) Bemærkninger
Infektionshygiejnisk retningslinje for RSV hos indlagte findes i D4: Isolation af patienter med smitsomme sygdomme.
 
10.10.2019