Urin Monovette opsamlingsglas - Prøver fra sygehuse, KMA

 

Prøvetagning:

Til undersøgelse af almindelig urinprøve ("ladt urin") opfanges midtstråleurin i steril beholder.

Er der betydelige mængder af sekret omkring urinrørsmundingen afvaskes dette forud med alm. vand og sæbe. (Der anvendes ikke sterilt vand eller tamponer til prøvetagning).

 

Note 1: Husk ved (gentagne) fund af insignifikant bakteriuri kan anbefales midtstråleurin fra dagens første morgenurin, idet blæreurinen over nat typisk vil opformeres til signifikant bakterietal, såfremt UVI foreligger.

 

Note 2: Hos spædbørn bruges evt. blærepunktur. NB HUSK at mærke disse prøver.

 

Note 3: Det er VIGTIGT, at prøven opbevares på køl indtil den sendes til KMA, da evt. bakterier ellers kan blive opformeret og give et ukorrekt svar.

 

Urinmonovetten ser sådan ud:

 

 

Vejledning til brug af Urin-Monovette (se illustration længere nede):

 

  1. Monovetten mærkes med prøveidentifikation, så barkoden sidder på langs ad monovetten. Monovettens lille gule beskyttelseshætte fjernes og opsugningsspidsen monteres.
  2. Opsugningsspidsen sættes ned i urinen, og stemplet trækkes tilbage til ringen, hvorved urin suges op i Monovetten.
  3. Monovetten vendes med spidsen opad, og stemplet trækkes yderligere tilbage for at tømme opsugningsspidsen.
  4. Stempelstangen knækkes af, og opsugningsspidsen afmonteres. Begge kasseres. Beskyttelseshætten sættes på igen.

 

Vejledning til brug af Urin-Monovette ved træk fra kateter:

 

  1. Monovetten mærkes med prøveidentifikation, så barkoden sidder på langs ad monovetten. Monovettens lille gule beskyttelseshætte fjernes.
  2. Monovettens studs påsættes kateterslangen (som engangssprøjte), og urinen kan trækkes direkte op i Monovette røret, ved langsomt at trække stemplet tilbage til ringen.
  3. Monovetten fjernes fra kateterslangen og vendes med spidsen opad, og stemplet trækkes yderligere tilbage for at tømme studsen.
  4. Stempelstangen knækkes af og kasseres. Beskyttelseshætten sættes på igen.

                                        

         1.                             2.                          3.                       4.

 

 

Utensilier:

Urin-Monovette dyrkningsglas fra Hounisen (NASA/ORACLE varenr. 12982)


 
26.08.2020