Bordetella pertussis/parapertussis (kighoste) DNA/RNA (Order ID: 12145), KMD

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

visning af Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis ved PCR.


 
2) Indikation

Formodning om kighoste.

Metoden er specielt velegnet i den akutte fase af sygdommen.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Sekret eller podning fra nasopharynx.

 

Utensilier

Podningssættet består af en podepind med stor overflade og virustransportmedium (Universal transport medium; UTM).

Praksis: Kan bestille sættet vederlagsfrit på Depotet Nykøbing F Sygehus, varenummer 785000.

Sygehuse: Bestiller via ORACLE.

Til de helt små børn kan anvendes mindre podepind i form af Copan eSwab podepind (Copan kat. nr 481CE).

eSwab kan anvendes, men der er ikke nok til evt. omkørsel, hvorfor UTM  er at foretrække. Kulpodepind i Stuarts transportmedium kan IKKE anvendes.

 

Beskyttelsesrør.

 

Prøvetagning

Tidligst muligt i sygdomsforløbet.

Podepind føres langs bunden af næsehulen således, at den berører bagvæggen af nasopharynx. Gnid podepinden mod bagvæggen. Placer podepinden i røret med UTM medium, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 °C) til forsendelse.

Sendes i beskyttelsesrør umiddelbart efter prøvetagningen.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Svar

Bordetella pertussis påvist/ikke påvist.

Bordetella parapertussis påvist/ikke påvist.

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bedømmes).

 

Analyse udføres på alle hverdage og besvares elektronisk samme dag. I tilfælde af epidemi/ophobning af sygdomstilfælde, kan analysen udføres ekstraordinært efter aftale med vagthavende mikrobiolog.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning

Påvisning af DNA fra B. pertussis er foreneligt med aktuel eller nylig kighoste.
Ved B. parapertussis ses oftest mildere forløb.

PCR kan ikke anvendes til at afgøre om patient smitter eller ej, da der påvises såvel levende som døde bakterier.
Negativt resultat udelukker ikke infektion.


 
6) Bemærkninger

Kighoste hos børn < 2 år er anmeldelsespligtig.

 

Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.


 
22.11.2018